Maandag

Een maandag die vol zit maar niet leidt tot een grote bijdrage alhier. Zo heb ik de vergadering van de Taskforce studentenhuisvesting; de stafoverleggen Binnenstad, Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken; het clusteroverleg en de fractievergadering. Dan is er wel weer genoeg vergaderd vandaag.

Advertenties