LTA

Een dag om zaken, veel papier, weg te werken zoals vaker op een vrijdag. Ik bel met een zorginstelling, en met de secretaris en de voorzitter van de raadscommissie R&B nemen we de lange-termijn-agenda door. Er zijn nog maar een paar commissievergaderingen voor de verkiezingen. De laatste vergadering is op 4 februari 2010 en daarvoor zijn er maar vier vergaderingen, waaronder de begrotingsbehandeling. Verder is er vandaag weinig nieuws voor de log.

Advertenties