Jacobs

Net als afgelopen woensdag bezoek ik heden een buurgemeente om de conceptstructuurvisie te bespreken en ik ben te gast bij Arjan de Kok in Oestgeest. Te voren bestel ik taartjes bij Jacobs. Na het stafoverleg Ruimtelijke Ordening en het clusteroverleg komt Heerema Marine Contractors op bezoek en dan heb ik fractievergadering.