Stevenshof

Kan je een hele dag bezig zijn met maar twee afspraken in je agenda? Ja dat kan, als je eerst een collegevergadering hebt die tot half vijf duurt en xe2x80x99s avonds een vergadering van de raadscommissie R&B. Tussendoor probeer ik een paar zaken af te handelen en verorber ik een gezonde maaltijd van Eazie. In de raadscommissie worden insprekers gehoord over onder andere het bestemmingsplan Stevenshof.
Een bestemmingsplan met een lange historie die mij deed terugdenken aan mijn allereerste raadscommissievergadering in Leiden. Toen werd een brief behandeld met het voorstel om enkele omstreden bouwlocaties/uitgangspunten uit het ontwerpbestemmingsplan Stevenshof te halen; hetgeen is gebeurd. Ik vermoed dat daarom nog maar xc3xa8xc3xa8n inspreker is gekomen.