Speeleiland

Het Leids Platform Wonen (huurdersorganisatie, corporaties en gemeente) vergadert op mijn kamer, waarna de directeur van Portaal overlegt over enkele projecten. Mevrouw van Rossum vergezeld door haar broer komt praten over haar pand en de toekomst(on)mogelijkheden; we blijven in gesprek. Na het clusteroverleg, Babs die met Belle-Sophie gezellie langskomt, en de voorbereidingen voor de raad fiets ik naar Leiden-Noord.

Ik heb de eer de speeleilandjes te mogen openen. Het terrein ziet er goed uit en is een verrijking voor de wijk. Ik zou graag ook klauteren over boomstammen en rotsblokken en alle speeltoestellen en de waterpomp uitproberen maar ja, ik ben daarvoor te oud en het werk roept. Zo is er vanavond nog een raadsvergadering met een actualiteitsvraag van de SP en het raadsvoorstel over de prestatieafspraken. Dat wordt samen met twee moties en twee amendementen aangenomen.