NCB

Wederom een lange collegevergadering die wordt onderbroken door een lunchbezoek aan Naturalis dat ik blijf associxc3xabren met het constituerend beraad.

We krijgen een toelichting op het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit (archieffilmpje over biodiversiteit) dat wordt gevestigd in Leiden. xe2x80x99s Avonds na een gezonde maaltijd is er de vergadering van de raadscommissie R&B met op de agenda het bestemmingsplan Stevenshof, bestemmingsplan Zuidelijke Schil en de nieuwe sloopprocedure. En dan is het twaalf uur.