Maandelijks archief: september 2009

Jacobs

Net als afgelopen woensdag bezoek ik heden een buurgemeente om de conceptstructuurvisie te bespreken en ik ben te gast bij Arjan de Kok in Oestgeest. Te voren bestel ik taartjes bij Jacobs. Na het stafoverleg Ruimtelijke Ordening en het clusteroverleg komt Heerema Marine Contractors op bezoek en dan heb ik fractievergadering.

LTA

Een dag om zaken, veel papier, weg te werken zoals vaker op een vrijdag. Ik bel met een zorginstelling, en met de secretaris en de voorzitter van de raadscommissie R&B nemen we de lange-termijn-agenda door. Er zijn nog maar een paar commissievergaderingen voor de verkiezingen. De laatste vergadering is op 4 februari 2010 en daarvoor zijn er maar vier vergaderingen, waaronder de begrotingsbehandeling. Verder is er vandaag weinig nieuws voor de log.

Viva la Vida

Hoe gaaf is een concert van Coldplay? Heel erg gaaf!
Gisteren ben ik afgereisd naar het Goffertpark in Nijmegen voor een concert in de tour van Viva la Vida. Heerlijk genoten!!!
Ik heb zelf geen filmpjes gemaakt, enkel fotootjes, maar op Youtube is meer dan genoeg audio-visueel materiaal van het concert te vinden.

Na een te korte nacht heb ik een overleg over de herontwikkeling van een binnenstedelijk vastgoedcomplex en ben ik kort te gast bij de verkorte leerkring voor ambtenaren. Ter verdere verbetering van de ambtelijke organisatie zijn er cursussen onder andere eentje waarbij de politieke context van hun werk aan de orde komt. xe2x80x99s Ochtends komt raadslid Julian van der Kraats de gezichtpunten vanuit de raad toelichten en xe2x80x99s middags een wethouder; deze keer ben ik aan de beurt. Ik ga in op punten als, wat verwacht ik van mijn ambtenaren, wat mogen ambtenaren van mij verwachten en hoe wil ik als wethouder omgaan met de raad.

Aansluitend komen de Vereniging Pieters- en Academiewijk en de Winkeliersvereniging Breestraat langs in verband met de ontwikkelingen op de Langebrug en is er het clusteroverleg. Ad Jansen en Walter van den Bergh komen verslag doen van de verkoop van het gemeentelijk vastgoed en een grote ontwikkelaar komt buurten over de aanstaande verkoop van een pand. Na een deels gezonde maaltijd van de Mac heb ik een vergadering van de raadscommissie R&B met op de agenda: het Aalmarktplan en de prestatieafspraken met de corporaties. De eerste commissievergadering van het politieke seizoen duurt tot na middernacht.

Rondje

De structuurvisie is de afgelopen weken voor reacties, opmerkingen en verbeteringen in de inspraak geweest en daarnaast maak ik een rondje langs de buren. Ik bezoek mijn collegaxe2x80x99s in de buurgemeenten om onze concept-structuurvisie te bespreken. En vandaag begin ik met Wassenaar.
Samen met Fred Goedbloed reis ik naar Henk de Greef en Nico Alkemade om te vernemen wat ze ervan vinden. Daarnaast bel ik met Rene Verdel, een wijkmanager die uitdagingen oppakt en uitgevoerd weet te krijgen. En verder komt Peter Stokkermans langs om de actuele zaken rondom de Aalmarkt te bespreken. Straks ga ik iets leuks doen maar tot die tijd handel ik mails, telefoontjes, post etc af. In de mappen zit onder andere de 2e kwartaalrapportage van Woonzicht.nl die ik bestudeer. In hoofdstuk 6 staat een zin die je na eerste lezing toch herleest, namelijk xe2x80x9cIn het tweede kwartaal is 3.580 keer een woning geweigerd door een woningzoekendexe2x80x9d. Goh.

PPPF

De dinsdag is grotendeels gevuld met de collegevergadering zoals gebruikelijk op de tweede dag van mijn werkweek. Na afloop, en daxe2x80x99s toch wel om een uur of vier, probeer ik enkele zaken af te handelen en bel ik met Christoffel Klap, directeur van Portaal Leiden. En dan heb ik een vergadering van PPPF. Ik heb wel eens alhier geschreven over het PPP-overleg maar dat is verworden tot het PPPF-overleg door de toevoeging van de campagneleider. Deze lettercombinatie kan nog langer worden zodra de lijsttrekker wordt toegevoegd tenzij natuurlijk sprake is van een personele unie.

Maandag

Een maandag die vol zit maar niet leidt tot een grote bijdrage alhier. Zo heb ik de vergadering van de Taskforce studentenhuisvesting; de stafoverleggen Binnenstad, Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken; het clusteroverleg en de fractievergadering. Dan is er wel weer genoeg vergaderd vandaag.

Stroop

Wederom vroeger dan gebruikelijk ben ik op het stadhuis en wel in verband met een ontbijtje. Het college tikt een eitje weg en peuzelt op een croissantje samen met een vijftal Eerste en Tweede Kamerleden uit deze regio en dit alles onder genot van een toelichting van Gerda over integratie en inburgering. Verder bestudeer ik de collegemap, dagmap, post, mails etc. En Greet en later Paul komen gezellie langs.

En ik lees een artikel dat afgelopen maandag in het FD heeft gestaan waarin Mark Rutte zijn hervormingsagenda heeft gepresenteerd in aanloop naar Prinsjesdag. Hij deed daarin een aantal interessante uitspraken als: "Nederland moet zich fundamenteel vernieuwen om ook na de crisis een economie van formaat te kunnen blijven. We moeten geen rustplaats aan de Noordzee worden." Mark schrijft daarbij over onderwijs, de infrastructuur/economie en de stroperigheid in de besluitvorming.
Ik moest daarbij denken aan een lang interview dat oud-collega Mark van der Horst een keer heeft gegeven in de Volkskrant waarbij hij inging op de bestuurlijke spaghetti. De stroperigheid leidt tot niet-realiseren, teleurgestelde verwachtingen en tot economische/maatschappelijke stilstand.

HOV

Na het reguliere overleg met het cluster komen de mensen van het COA langs om te praten over de vier potentixc3xable locaties voor een mogelijk nieuw asielzoekerscentrum in Leiden. We bespreken de stand van zaken van de speurtocht van het COA en de verdere gang van zaken. Projectleider Harry komt bijpraten en ik ga polshoogte nemen op de oostelijke zijde van de Bargelaan. Ik laat me uitleggen wat de (on)mogelijkheden zijn van enkele varianten. Vervolgens spreek ik met John over hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) en heb ik een dinerafspraak met Paul Laudy, Arjen Bonestroo en Jan-Jaap de Haan.

Opgeleverd

De ochtend begint, voor mijn doen vroeger dan gebruikelijk, met een vergadering over de herontwikkeling van een binnenstedelijk vastgoedcomplex. Vervolgens schuiven Wim en Rien aan voor een bespreking over het LCP en is er het bestuurlijk overleg met Proper-Stok en de Sleutels over het Kooiplein. Vervolgens komen enkele investeerders aan tafel, praat ik bij met Maria en daarna met Wim, waarna mijn agenda een gat vertoont. Een afspraak is uitgevallen dus dat geeft mij lucht om een paar zaken goed te bekijken en te overpeinzen.

Later op de dag fiets ik naar Roomburg in verband met het opleveringsfeest van de Schakels II. Een woningbouwproject van Ymere en Ons Doel. Het is mooi geworden en een feestje waard.
Behalve dat dit complex wordt opgeleverd, wordt meteen een andere mijlpaal bereikt. Het was het laatste bouwproject van Roomburg. Een wijk is nooit af en de inrichting van de openbare ruimte in Roomburg zeker nog niet, maar in dit deel van de stad is het bouwen van woningen afgelopen.


De Schakels II in Roomburg te Leiden zijn opgeleverd