Drukte

Een dag waarop ik achterstanden kan wegwerken omdat ik daar de afgelopen dagen niet aan ben toegekomen. Wim komt langs om de stand van zaken van het wijkontwikkelingsplan Leiden-Noord te bespreken en ik heb een digitaal overleg en het clusteroverleg. Verder constateer ik dat het een drukte van belang is in de binnenstad. Veel voorbereidende werkzaamheden in verband met de viering van Leidens Ontzet.