Verbouwing

In verband met woensdagochtend heb ik een voorbespreking. Het is goed om te horen dat de bouwaanvraag herzien is, getoets en gepubliceerd; en dat de ARK positief heeft geadviseerd over het bouwplan.
Dan heb ik een overleg over de verbouwing en uitbreiding van Breestraat 46-48, heb ik clusteroverleg en de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken. Ik bezoek de ledenvergadering van de bedrijventerreinvereniging Lammenschans waar de herontwikkeling van de driehoek Lammenschansweg-spoor-Kanaalweg op de agenda staat.

En dan rest mij nog de fractievergadering.