Gerda

De week begint met het feliciteren van Gerda in verband met haar uitverkiezing. De 3e (beoogd) lijsttrekker is nu bekend en ik verwacht bij de overige 6 zittende partijen ook geen verrassingen. De aanstaande kandidatenlijsten en verkiezingprogramma’s zullen meer nieuws bevatten. Voor de rest vallen er enkele afspraken uit dus heb ik gaten in mijn agenda. Na het clusteroverleg en een gesprek met de bloemenboot heb ik stafoverleg Ruimtelijke Ordening. En dan rest mij enkel nog de fractievergadering. Vreemd, zo’n rustig dagje.