Opstarten

Na een heerlijke week reces is het altijd weer even opstarten. Het is een hard gelag met deze herfsttemperaturen. Te meer nu ik zie dat ze de visfontein gaan inpakken. Echt hxc3xa8t teken dat de winter eraan zit te komen.

Nog voor negen uur start ik op want de achterstand is fors. Dus boven een Hollands kopje koffie begin ik aan de collegemappen, post, emails, stukken etc. Verder komt Pieter Kos, fractievoorzitter GroenLinks, buurten en daarna de corporatie De Sleutels. Na het clusteroverleg pleeg ik enkele telefoontjes en dan ben ik bijna weer bij met al het achterstallig werk. Als laatste is er nog de fractievergadering.