Verkiezingsprogramma

In een goede sfeer overleg ik met een aantal potentixc3xable investeerders waarna twee directeuren van de Kamer van Koophandel langskomen. Ik heb periodieke overleggen met Rien en met Cees, twee concerndirecteuren, en Arno de Bruin komt zijn hart luchten. Het bestuur van RAP komt praten over hun subsidie en huisvesting. En in verband met 3 maart aanstaande vergadert de VVD-afdeling Leiden om haar verkiezingsprogramma vast te stellen.