BWU

Na het clusteroverleg en een stukje taart met een warme handdruk voor Rien, vergadert de stuurgroep Breestraat 46-48/Boommarkt 13-19. Dan maak ik kennis met Frank Zoontje die bezorgd is over jongeren in onze stad. Verder zijn er de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken. De voorzitter van de ARK schuift aan mede in het licht van de nieuwe Welstandsnota en dan reis ik af naar Den Haag voor de laatste vergadering van de BWU, bestuurlijke werkgroep uitvoeringsstrategie bedrijventerreinen, voor ons rapport wordt aangeboden aan beide ministers. Daar krijg ik ook iets te eten zodat ik niet met een lege maag hoef aan te schuiven bij de fractievergadering.

Advertenties