Ingepakt

Een collegevergadering van half tien tot drie en een terugkoppeling naar mijn staf en dan klok ik eerder uit. De visfontein is nu toch echt ingepakt voor de winter.

Advertenties