Welstandsvrij

Uiteindelijk toch wel een langere collegevergadering dan tevoren ingeschat maar aan de andere kant is de vergadering ook onderbroken voor een interessant werkbezoek. B&W zijn gaan kijken in Nieuw Leyden. Blijft een mooie nieuwbouwwijk in aanbouw. We mochten binnenkijken in twee huizen en aanschouwen hoe elk huis weer anders is gebouwd, naar de persoonlijke wensen van de eigenaar. Dit alles in particulier opdrachtgeverschap en geheel welstandsvrij.


Een maquette met linksboven de Willem de Zwijgerlaan en rechtsonder de Maresingel

Tijdens de lunch worden we door de directie van Nieuw Leyden bijgepraat over de stand van zaken. Aan het einde van de middag heb ik een terugkoppeling naar mijn staf en na een deels voedzame maaltijd van de Mac vergadert de campagnecommissie waar ik aanschuif en vervolgens overlegt de stuurgroep (in het verleden pppf geheten).