Toeren

Vandaag is er de collegevergadering inclusief een presentatie en later een voedzame maaltijd van Eazie boven een stapel stukken.

In december is er altijd sprake van een eindsprint in verband met de jaarwisseling. Eens in de vier jaar is sprake van een overtreffende trap omdat een paar weken later de raad ermee stopt. Op 18 februari 2010 is namelijk de laatste raadsvergadering van deze periode.

En daarna? Ja, daarna is het stil in het stadhuis. Coalitievorming en een gexc3xafnstalleerde nieuwe raad die nadenkt over een vergaderschema, een nieuwe verordening op de raadscommissie, benoemingen in de te vormen raadscommissies etc. etc. Het politieke bedrijf in de raadzaal ligt dan vele weken stil. Met uitzondering van een piekje in juni begint de besluitvormingmachine pas in september 2010 weer op volle toeren te draaien. Dat verhoogt de druk om nog voor 18 februari zoveel mogelijk af te handelen.

Tel daarbij op de politieke wens om een aantal besluiten vxc3xb2xc3xb2r en in het licht van de verkiezingen te nemen, dan is daarmee de topdrukte verklaard. Weet dat een raadsbesluit een lange doorlooptijd kent. Daarmee bedoel ik dat het gemakkelijk twee maanden duurt voordat een conceptnotitie uit mijn stafoverleg op de raadsagenda belandt.

Reken maar even mee (terug). Als je laatste raad nog wilt halen, is dat de raad van 18 februari. Dus moet je de commissievergadering van de 10e februari halen. En dus uiterlijk de collegevergadering van 19 januari en moet het voorstel op 11 januari bij bureau secretaris liggen en derhalve uiterlijk op 4 januari in mijn stafoverleg liggen (in verband met het Kerstreces is 14 december waarschijnlijker) en daarvoor moet zoiets al door alle ambtelijke molens zijn gegaan. Je snapt dat regeren soms inderdaad vooruitzien is of misschien wel beter geschreven; vooruitplannen is. En dit alles onder de premise dat de raad het ook kan xc3xa8n wil behandelen.