Grieperig

Ik ben net niet ziek genoeg om niet te gaan werken dus maar de slag. Om te beginnen met het Leids Platform Wonen (verhuurders + huurdersorganisatie) gevolgd door de feestelijke ondertekening van de Prestatieafspraken tussen de gemeente en de 5 Leidse corporaties. Verder heb ik het stafoverleg Leiden-Noord/Zuidwest en het clusteroverleg. Met behulp van paracetamol en een vitamineshot van Coffeestar breng ik een bezoek aan de Alexanderstraat waar twee bewoners mij hebben uitgenodigd om polshoogte te nemen. De corporatie heeft namelijk plannen voor nieuwbouw. Als laatste heb ik een vergadering van de raadscommissie B&L met voor mij op de agenda: postafhandeling.

Advertenties