Maandelijks archief: november 2009

Doelengracht

Geen spannende zaken in mijn agenda vandaag. Een clusteroverleg, taart eten bij de jarige gemeentesecretaris, stafoverleg Ruimtelijke Ordening, een bijeenkomst van de leerkring voor talentvolle Leidse ambtenaren waarbij zij dilemmaxe2x80x99s presenteren aan beslissers en een presentatie geven, en ik heb een spreekuurafspraak over de Doelengracht. Ruim twee jaar geleden is daar een raadsbesluit over genomen. Nu moet er binnenkort iets in de voorschriften van het bestemmingsplan worden hersteld en vandaar deze spreekuurafspraak. Afsluiter van de dag is de fractievergadering.

Fris

Het was laat vannacht, oef, de raad duurde tot half twee ’s nachts. Fris en fruitig, ahum, begin ik om negen uur aan mijn collegemap en ander interessant papiermateriaal. De rest van de dag werk ik veel weg, lunch ik bij Bagels&Beans en neem ik met Gijs en enkele deskundigen een kijkje op de Bargelaan in verband met de (on)mogelijkheden van een fietspad. Verder heb ik mijn periodieke rondje langs de ASVxe2x80x99s . De vraag in deze poll is beter dan de vorige. Want de voor- en tegenstemmers houden zich nu nog in evenwicht.

Welgelegen

Net als vorig jaar ben ik een van die collegeleden die meedoet aan de Dag van Respect. Vandaag doe ik dat op de Anne Frankschool in de Stevenshof. Twee groepen zijn gebundeld dus vijftig paar ogen uit de groepen 7/8 staren naar de tijdelijke meester die iets gaat vertellen over respect. En dat lukt heel aardig.

Na het clusteroverleg fiets ik naar het bekende studentenhuis Welgelegen op het Rapenburg. Op deze toepasselijke locatie heb ik een interview ten behoeve van het magazine van Ymere, over studentenhuisvesting. Terug op het stadhuis is er stafoverleg Leiden-Noord/Zuidwest en om 16.00 uur begint de raadsvergadering met als hoofdonderwerp de begroting 2010 met daarnaast nog onder andere het bestemmingsplan Zuidelijke schil. Negen uur en meerdere moties en amendementen later zijn we klaar.

Stadsbouwmeester

Wegens omstandigheden ben ik genoodzaakt veel van mijn afspraken vandaag te schrappen. Het lukte me nog wel het afscheid van Donald Lambert bij te wonen. Hij vertrekt als stadsbouwmeester. In Binnenlands Bestuur stond recent een artikel over het fenomeen stadsbouwmeesters. Het blad schreef: xe2x80x9cDe stadsbouwmeester is onderhand een zeldzame diersoort in Nederlandxe2x80x9d.
In veel steden verdwijnt deze functie inderdaad. Begrijpelijk als gemeenten hun norm laag leggen. Voor hen is de middelmaat blijkbaar goed genoeg. Niet voor Leiden. Daar waar de Rijnen samenstromen, moet de lat hoger worden gelegd. De Parel van het Hollands land verdient kwaliteit. Dus wat mij betreft komt er een nieuwe stadsbouwmeester.


De stad Leiden heeft een lange traditie van stadsbouwmeesters. Het Rijksmuseum heeft dit schilderij van Barent Fabritius in bezit met daarop Willem van der Helm (ca 1625-75), stadsbouwmeester van Leiden, met zijn vrouw Belytgen Cornelisdr van de Schelt en hun zoontje LeendertWillem van der Helm. Op de achtergrond staat, zo wordt vermoed, het Gravensteen.

Ingepakt

Een collegevergadering van half tien tot drie en een terugkoppeling naar mijn staf en dan klok ik eerder uit. De visfontein is nu toch echt ingepakt voor de winter.

Leidse Grachten

Na het clusteroverleg heb ik een bestuurlijk overleg met het LUMC over het stationsgebied en is er het stafoverleg Ruimtelijke Ordening. Een deel van de middag besteed ik aan de expertmeeting over stadsherstel. Als laatste is er de wekelijkse fractievergadering.
Het heeft niets te maken met mijn agenda van vandaag maar ik wil het je toch niet onthouden. Bij twee openingen heb ik dit lied live horen zingen, volgens mij een keertje eerder door Sempre Crescendo. In ieder geval, het sprak mij bijzonder aan en zeker ook de tekst en ik heb ’t sinds die tijd onthouden. Op Youtube trof ik het bij toeval aan; hierbij:

Hoogbouw

Papier, papier, lunchen bij het gezellig drukke Bagels&Beans wat ik al te lang niet meer had gedaan, een gesprek met een stedenbouwkundige, meer papier, fietsenkelders en winkels, nog meer papier, tref in mijn leesmap een erg interessante uitgave aan, en dan weekend. En oh ja, een nieuwe poll gestart. De vorige vraag is gesloten. 76,9% van de 268 uitgebrachte stemmen vond dat in Leiden meer woningen moeten worden bijgebouwd. En wat vind je van hoogbouw? Moet er in Leiden meer hoogbouw (xe2x89xa5 70 meter) komen?

Sport

Na het clusteroverleg reis ik naar Rijswijk voor een bespreking met de manager vastgoed bij het landelijk COA over een eventuele komst van een azc. Terug op het stadhuis heb ik een vergadering over een binnenstedelijk vastgoedcomplex en dan overleg ik met Marc over het Huis van de Sport en Sportstad. Dan is het tijd voor een kopje thee en wel in Noord. Onder het motto xe2x80x98wethouder op de theexe2x80x99 maak ik met een paar buurtbewoners een rondje door de wijk, in dit geval Nieuw Leyden, en bespreken we het reilen en zeilen in de buurt.

Nakende

Twee corporaties schuiven aan om te praten over studentenhuisvesting en dan pak ik de taxi naar Leiderdorp voor een overleg met mijn collegaxe2x80x99s Bouwen en Wonen in de regio Holland-Rijnland. Ik wip even langs op de Bree 70 en later spreek ik met onder andere JJ over filmcultuur. Ik dacht dat de Visfontein weer werd ingepakt in verband met de nakende winter. Het was uitgezet en mensen waren ermee bezig. Deze week deed de fontein het weer, alsof het hartje zomer was. En nu staat ie weer uit. Vreemd.
En na een deels voedzame maaltijd van de Mac heb ik een bijeenkomst met leden van de tien districtsraden. Periodiek komen zij bijeen en soms schuif ik aan, zoals nu. De gemeente gaat het fenomeen districtsraden evalueren. Daarbij moesten we maar eens een open mind hebben en de vraag durven stellen of er niet een beter instrument van burgerparticipatie is. Verder heb ik een telefoongesprek over een stadsbouwmeester.

Boerenkool

Twee vergaderingen heden. Allereerst een collegevergadering die tot na drie uur duurt en niet veel later begint de vergadering van de raadscommissie R&B, namelijk om vier uur. Deze staat grotendeels in het teken van de begrotingsbehandeling. In de dinerpauze is er smakelijke boerenkool verzorgd.