Maandelijks archief: november 2009

N(i)etwerk

Ik heb deze week IBS-dienst en tot nu toe slechts xc3xa8xc3xa8n aanvraag. Daxe2x80x99s op zich geen nieuws maar alle gemeentelijke mobiels werken op het Vodafone-netwerk of moet ik zeggen nietwerk. Soms is het fijn als je mobiel niet kxc3xa0n rinkelen maar nu is het wel erg onhandig gezien de IBS-dienst. Na het clusteroverleg werp ik een blik in de raadzaal waar ter verdere promotie van het gemeentebrede feest, een muzikant optreedt. Ik scoor een goede bagel+sap bij de beans, en dan in verband met een bouwplan dat dreigt te stagneren, komen twee heren op bezoek. Aan het einde van de middag komt een ervaren stadsbouwmeester langs en dan fiets ik naar Ons Doel om de feestelijke ondertekening van hun samenwerking met Libertas bij te wonen. Na een deels voedzame maaltijd van de Mac heb ik een vergadering van de commissie R&B met onder andere op de agenda de raadsvoorstellen ISV-2 en ISV-3. En dat staat voor de periodes twee en drie van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing.

Advertenties

BB

Het magazine xe2x80x98Nederland in Ontwikkelingxe2x80x99 komt praten en daarna schuift Christoffel Klap van Portaal Leiden aan om te praten over enkele projecten van deze corporatie in onze stad. Verder heb ik een periodiek overleg met de concerndirecteur Rien en geef ik twee interviews, aan de Mare en aan Unity FM. Tussendoor haal ik mijn lunch in de binnenstad. Er zit een nieuwe broodjeszaak, BB, in de nabijheid en die ga ik uitproberen. Voor de rest veel bureauwerk.

Welstandsvrij

Uiteindelijk toch wel een langere collegevergadering dan tevoren ingeschat maar aan de andere kant is de vergadering ook onderbroken voor een interessant werkbezoek. B&W zijn gaan kijken in Nieuw Leyden. Blijft een mooie nieuwbouwwijk in aanbouw. We mochten binnenkijken in twee huizen en aanschouwen hoe elk huis weer anders is gebouwd, naar de persoonlijke wensen van de eigenaar. Dit alles in particulier opdrachtgeverschap en geheel welstandsvrij.


Een maquette met linksboven de Willem de Zwijgerlaan en rechtsonder de Maresingel

Tijdens de lunch worden we door de directie van Nieuw Leyden bijgepraat over de stand van zaken. Aan het einde van de middag heb ik een terugkoppeling naar mijn staf en na een deels voedzame maaltijd van de Mac vergadert de campagnecommissie waar ik aanschuif en vervolgens overlegt de stuurgroep (in het verleden pppf geheten).

Doelengracht

Geen spannende zaken in mijn agenda vandaag. Een clusteroverleg, taart eten bij de jarige gemeentesecretaris, stafoverleg Ruimtelijke Ordening, een bijeenkomst van de leerkring voor talentvolle Leidse ambtenaren waarbij zij dilemmaxe2x80x99s presenteren aan beslissers en een presentatie geven, en ik heb een spreekuurafspraak over de Doelengracht. Ruim twee jaar geleden is daar een raadsbesluit over genomen. Nu moet er binnenkort iets in de voorschriften van het bestemmingsplan worden hersteld en vandaar deze spreekuurafspraak. Afsluiter van de dag is de fractievergadering.

Fris

Het was laat vannacht, oef, de raad duurde tot half twee ’s nachts. Fris en fruitig, ahum, begin ik om negen uur aan mijn collegemap en ander interessant papiermateriaal. De rest van de dag werk ik veel weg, lunch ik bij Bagels&Beans en neem ik met Gijs en enkele deskundigen een kijkje op de Bargelaan in verband met de (on)mogelijkheden van een fietspad. Verder heb ik mijn periodieke rondje langs de ASVxe2x80x99s . De vraag in deze poll is beter dan de vorige. Want de voor- en tegenstemmers houden zich nu nog in evenwicht.

Welgelegen

Net als vorig jaar ben ik een van die collegeleden die meedoet aan de Dag van Respect. Vandaag doe ik dat op de Anne Frankschool in de Stevenshof. Twee groepen zijn gebundeld dus vijftig paar ogen uit de groepen 7/8 staren naar de tijdelijke meester die iets gaat vertellen over respect. En dat lukt heel aardig.

Na het clusteroverleg fiets ik naar het bekende studentenhuis Welgelegen op het Rapenburg. Op deze toepasselijke locatie heb ik een interview ten behoeve van het magazine van Ymere, over studentenhuisvesting. Terug op het stadhuis is er stafoverleg Leiden-Noord/Zuidwest en om 16.00 uur begint de raadsvergadering met als hoofdonderwerp de begroting 2010 met daarnaast nog onder andere het bestemmingsplan Zuidelijke schil. Negen uur en meerdere moties en amendementen later zijn we klaar.

Stadsbouwmeester

Wegens omstandigheden ben ik genoodzaakt veel van mijn afspraken vandaag te schrappen. Het lukte me nog wel het afscheid van Donald Lambert bij te wonen. Hij vertrekt als stadsbouwmeester. In Binnenlands Bestuur stond recent een artikel over het fenomeen stadsbouwmeesters. Het blad schreef: xe2x80x9cDe stadsbouwmeester is onderhand een zeldzame diersoort in Nederlandxe2x80x9d.
In veel steden verdwijnt deze functie inderdaad. Begrijpelijk als gemeenten hun norm laag leggen. Voor hen is de middelmaat blijkbaar goed genoeg. Niet voor Leiden. Daar waar de Rijnen samenstromen, moet de lat hoger worden gelegd. De Parel van het Hollands land verdient kwaliteit. Dus wat mij betreft komt er een nieuwe stadsbouwmeester.


De stad Leiden heeft een lange traditie van stadsbouwmeesters. Het Rijksmuseum heeft dit schilderij van Barent Fabritius in bezit met daarop Willem van der Helm (ca 1625-75), stadsbouwmeester van Leiden, met zijn vrouw Belytgen Cornelisdr van de Schelt en hun zoontje LeendertWillem van der Helm. Op de achtergrond staat, zo wordt vermoed, het Gravensteen.