Maandelijks archief: november 2009

Ingepakt

Een collegevergadering van half tien tot drie en een terugkoppeling naar mijn staf en dan klok ik eerder uit. De visfontein is nu toch echt ingepakt voor de winter.

Advertenties

Leidse Grachten

Na het clusteroverleg heb ik een bestuurlijk overleg met het LUMC over het stationsgebied en is er het stafoverleg Ruimtelijke Ordening. Een deel van de middag besteed ik aan de expertmeeting over stadsherstel. Als laatste is er de wekelijkse fractievergadering.
Het heeft niets te maken met mijn agenda van vandaag maar ik wil het je toch niet onthouden. Bij twee openingen heb ik dit lied live horen zingen, volgens mij een keertje eerder door Sempre Crescendo. In ieder geval, het sprak mij bijzonder aan en zeker ook de tekst en ik heb ’t sinds die tijd onthouden. Op Youtube trof ik het bij toeval aan; hierbij:

Hoogbouw

Papier, papier, lunchen bij het gezellig drukke Bagels&Beans wat ik al te lang niet meer had gedaan, een gesprek met een stedenbouwkundige, meer papier, fietsenkelders en winkels, nog meer papier, tref in mijn leesmap een erg interessante uitgave aan, en dan weekend. En oh ja, een nieuwe poll gestart. De vorige vraag is gesloten. 76,9% van de 268 uitgebrachte stemmen vond dat in Leiden meer woningen moeten worden bijgebouwd. En wat vind je van hoogbouw? Moet er in Leiden meer hoogbouw (xe2x89xa5 70 meter) komen?

Sport

Na het clusteroverleg reis ik naar Rijswijk voor een bespreking met de manager vastgoed bij het landelijk COA over een eventuele komst van een azc. Terug op het stadhuis heb ik een vergadering over een binnenstedelijk vastgoedcomplex en dan overleg ik met Marc over het Huis van de Sport en Sportstad. Dan is het tijd voor een kopje thee en wel in Noord. Onder het motto xe2x80x98wethouder op de theexe2x80x99 maak ik met een paar buurtbewoners een rondje door de wijk, in dit geval Nieuw Leyden, en bespreken we het reilen en zeilen in de buurt.

Nakende

Twee corporaties schuiven aan om te praten over studentenhuisvesting en dan pak ik de taxi naar Leiderdorp voor een overleg met mijn collegaxe2x80x99s Bouwen en Wonen in de regio Holland-Rijnland. Ik wip even langs op de Bree 70 en later spreek ik met onder andere JJ over filmcultuur. Ik dacht dat de Visfontein weer werd ingepakt in verband met de nakende winter. Het was uitgezet en mensen waren ermee bezig. Deze week deed de fontein het weer, alsof het hartje zomer was. En nu staat ie weer uit. Vreemd.
En na een deels voedzame maaltijd van de Mac heb ik een bijeenkomst met leden van de tien districtsraden. Periodiek komen zij bijeen en soms schuif ik aan, zoals nu. De gemeente gaat het fenomeen districtsraden evalueren. Daarbij moesten we maar eens een open mind hebben en de vraag durven stellen of er niet een beter instrument van burgerparticipatie is. Verder heb ik een telefoongesprek over een stadsbouwmeester.

Boerenkool

Twee vergaderingen heden. Allereerst een collegevergadering die tot na drie uur duurt en niet veel later begint de vergadering van de raadscommissie R&B, namelijk om vier uur. Deze staat grotendeels in het teken van de begrotingsbehandeling. In de dinerpauze is er smakelijke boerenkool verzorgd.

BWU

Na het clusteroverleg en een stukje taart met een warme handdruk voor Rien, vergadert de stuurgroep Breestraat 46-48/Boommarkt 13-19. Dan maak ik kennis met Frank Zoontje die bezorgd is over jongeren in onze stad. Verder zijn er de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken. De voorzitter van de ARK schuift aan mede in het licht van de nieuwe Welstandsnota en dan reis ik af naar Den Haag voor de laatste vergadering van de BWU, bestuurlijke werkgroep uitvoeringsstrategie bedrijventerreinen, voor ons rapport wordt aangeboden aan beide ministers. Daar krijg ik ook iets te eten zodat ik niet met een lege maag hoef aan te schuiven bij de fractievergadering.