Maandelijks archief: december 2009

West Wing

De laatste dag voor het Kerstreces en dus de laatste zaken wegwerken en afhandelen. En xe2x80x99s avonds heeft D66 iets leuks georganiseerd waarbij goede bekende Jeroen de Veth ook een rol speelt.
Daar moet ik als heel grote fan van The West Wing wel heen. Genieten!!! Samen met Yes Minister de absolute top. Inspiratiebron. WOW. Smullen. Superlatieven tekort.


"De mooiste dagen liggen voor ons!"

Even uitrusten en opladen want het is nog maar een paar weken voor de verkiezingen. De komende twee weken ben ik niet helemaal vrij. Het werk staat nooit stil en ik heb enkele dingen in mijn agenda staan in verband met gemeente en met de partij. En zondag is bijzonder, onder meer vanwege de twee jaar. Ik wens je een Zalig Kerstmis en een gelukkig en gezond 2010 toe!

Plaatsteeg

Ik zet mijn handtekening onder de intentieovereenkomst met ASR Ontwikkeling ten behoeve van het Aalmarkt-project. Behalve dit formele moment in een informele setting nemen we tegelijkertijd de voortgang door. Na het clusteroverleg komt Olorosso langs. Ze hebben een brief gestuurd en vragen wat de rest van de Breestraat al wel heeft gekregen. We bezien wat er wel mogelijk is. Ik pleeg enkele telefoontjes, werk een en ander weg, loop binnen bij Ton en neem polshoogte in de Plaatsteeg en omgeving. Na een deels gezonde maaltijd van de chinees is de laatste raadsvergadering van 2009. Voor mij staan op de agenda: een actualiteitsvraag over het gat van Van de Putte en de structuurvisie. Die wordt met enkele amendementen aangenomen. De gemeenteraad houdt jammer genoeg, waar het gaat om het oostelijk knooppunt bij de A4 niet van hoogbouw.

Geding

De bekende Leidse bouwer en ontwikkelaar Du Prie komt langs om te praten over een bouwproject en daarna heb ik een interview met twee medewerkers die een auditonderzoek doen naar het informatiebeleid van de gemeente. Na een periodiek overleg met de gemeentesecretaris inclusief lunch, pak ik de trein naar Den Haag voor het vervolg van het kort geding waarin ontruiming van het kraakpand wordt gevorderd. Geding is het zeker, kort niet. Oef, duurt bijna 4 uur. Uitspraak op 8 januari.

Kerstpakket

Zonder de Kerstlunch maar wel met een broodje vergadert het college de hele dag door. Nou ja, de hele dag. Van negen uur xe2x80x99s ochtends tot iets na vier uur xe2x80x99s middags wel te verstaan en daxe2x80x99s toch nog een respectabele zeven uur. Over bijna alle agendapunten zijn besluiten genomen. En verder vandaag? Verder eigenlijk weinig. Een terugkoppeling naar mijn staf en toch geen vergadering van de raadscommissie O&S want mijn agendapunt (AZC) is doorgeschoven naar januari. Niettemin ga ik wel naar het stadhuis om de achterstanden op mijn bureau weg te werken en een en ander voor te bereiden. En ik neem mijn Kerstpakket mee.

Opknappen

Na het clusteroverleg ga ik samen met twee medewerkers een rondje lopen door de Steenstraat. Daar wordt voortvarend doorgewerkt door Handhaving. In dit stukje straat lopen nu al zoxe2x80x99n zeventien handhavingstrajecten, en da’s nog maar het begin, om de lelijke en illegale rotzooi van de gevels af te halen. De meeste eigenaren kiezen eieren voor hun geld en knappen de boel op. Anderen niet en dan passen we handhaving toe. De gemeente verwijdert dan de rotzooi en stuur de rekening naar de eigenaar. Verder heb ik de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken, en een periodiek overleg met Henri. Als laatste heb ik nog de fractievergadering.

Bloemenboot

Behalve papier, veel papier, heel veel papier, en een belafspraak heb ik een partijbijeenkomst in Oestgeest met een selecte groep van gemeentebestuurders. Met meerdere zeer bekende gezichten voor mij en met Ivo O., Paul L., Willibrord v.B., Paul d.K., Tila z.L. en Marc C. gaan we aan de slag met lokale politiek. Heb er zin in!
Tussendoor reis ik op en neer naar Leiden om met Cora Onderwater van bloemenboot xe2x80x98de Watertuinxe2x80x99 de verlichting aan te steken van de kerstboom op de Beestenmarkt.
Cora heeft het initiatief genomen om een fraai verlichte kerstboom te plaatsen op de Beestenmarkt en ik ben erg blij met dit soort initiatieven om de binnenstad in de decembermaand extra sfeer te geven.

Rally

Het is een redelijk gekkenhuis op de 2e etage. De eindejaarsrally heeft echt ingezet met 4 raadscommissies, 1 raadsvergadering en 1 collegevergadering met naar het schijnt ruim 70 agendapunten, en dat allemaal de komende zeven dagen. Het aantal agendapunten is, zo wordt mij ingefluisterd, een record.


Dit is alleen de eerste zending van de stukken voor de collegevergadering. Morgen en maandag komen nog de nazendingen van stukken.

Allez, we zien wel waar het schip strandt. Ik ga gewoon verder aan de slag met een vergadering met meerdere partijen die een mooie stedenbouwkundige presentatie krijgen. Na het clusteroverleg en een lunch bel ik over een debat en heb ik stafoverleg Leiden-Noord/Zuidwest. Vervolgens schuiven winkeliers en omwonenden aan in verband met de Langebrug en spreken Henri en ik met de ceo’s van ASR/ASR. Na een deels gezonde maaltijd van de Mac begint om half acht de vergadering van de raadscommissie R&B. Op de agenda staan voor mij: de Oude Kooi en de Structuurvisie.

Bewonerscommissie

Na een voorbespreking over een geheel ander onderwerp komt Niersman langs om te praten over een bouwproject. Ik heb een lunchafspraak en ik bereid twee commissievergaderingen voor. Als laatste ben ik aanwezig bij de ondertekening van de afspraken tussen de bewoners(commissie) van de Oude Kooi en de Sleutels. Met een stapel papier onder de arm ga ik naar huis. Bijna reces.

Libertas

Een lange zit. De collegevergadering begint eerder dan gebruikelijk, om negen uur, en eindigt later dan gebruikelijk, om vier uur. Er is duidelijk sprake van een eindejaarsrally. Met andere woorden zeven uur zitten; al is die periode wel smakelijk onderbroken door een gezellige werklunch met Libertas. Na een terugkoppeling naar mijn staf en een gezonde maaltijd van Eazie werk ik xe2x80x99s avonds ten stadhuize de achterstand die ik heden heb opgelopen, weer weg. En ik zie dat Paul op de VVD-site de frequentie van zijn logs hoog houdt, bijna dagelijks een entry.

Koeman

De week begint met een vergadering van de stuurgroep xe2x80x9cBreestraat 46-48xe2x80x9d. Na het clusteroverleg en de lunch in verband met het afscheid van prof.mr. N.S.J. Koeman die veel goed werk heeft verricht voor Leiden, vergadert de stuurgroep Kooiplein om vervolgens te transformeren in het bestuurlijk overleg Van Voorthuijsenlocatie. De dag besluit met de VVD-stuurgroep (aka pppf) en de fractievergadering. Zo zie ik mijn agenda toch al drie keer de term xe2x80x98stuurgroepxe2x80x99 opduiken.

Het fenomeen xe2x80x98stuurgroepxe2x80x99 is typisch bestuurlijk Nederlands. Zo hebben we een tijdje het toverwoord xe2x80x98taskforcexe2x80x99 gekend. Voor alle problemen werd een taskforce ingesteld.
Andere beleidsoplossingen zie je ook wel eens: een meldpunt, een kenniscentrum, het verzamelen van best pratices, aanstellen van ambassadeurs, infodesk, een website, De Dag van xe2x80xa6, De Week van xe2x80xa6, instellen van een xe2x80xa6.effectrapportage (vul hierbij het maatschappelijk probleem in op de puntje-puntje), uitgeven van bad practices, een monitor, een expertisecentrum, de interventiemodule, organiseren van doorzettingsmacht, een handreiking, steunpunt oprichten, het maken van de gereedschapskist of tegenwoordig erg populair: de toolbox. Ik zucht als ik dat soort oplossingen lees.