Bewonerscommissie

Na een voorbespreking over een geheel ander onderwerp komt Niersman langs om te praten over een bouwproject. Ik heb een lunchafspraak en ik bereid twee commissievergaderingen voor. Als laatste ben ik aanwezig bij de ondertekening van de afspraken tussen de bewoners(commissie) van de Oude Kooi en de Sleutels. Met een stapel papier onder de arm ga ik naar huis. Bijna reces.