Opknappen

Na het clusteroverleg ga ik samen met twee medewerkers een rondje lopen door de Steenstraat. Daar wordt voortvarend doorgewerkt door Handhaving. In dit stukje straat lopen nu al zoxe2x80x99n zeventien handhavingstrajecten, en da’s nog maar het begin, om de lelijke en illegale rotzooi van de gevels af te halen. De meeste eigenaren kiezen eieren voor hun geld en knappen de boel op. Anderen niet en dan passen we handhaving toe. De gemeente verwijdert dan de rotzooi en stuur de rekening naar de eigenaar. Verder heb ik de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken, en een periodiek overleg met Henri. Als laatste heb ik nog de fractievergadering.