Starterslening

In de agenda is de drukte altijd wat onevenwichtig verspreid over de dagen. De eerste dag zit vaak helemaal vol met afspraken. Zo ook vandaag. Na het clusteroverleg komt de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten langs om te praten over de mogelijkheden die hun Starterslening biedt in de huidige economische crisis. Verder zijn er de stafoverleggen Binnenstad, Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken en dan heb ik een vergadering van de stuurgroep ROC. Rest mij na een deels voedzame maaltijd van de Mac en de Leidse variant van het roma-beraad nog de fractievergadering.