Kwart eeuw

Na het clusteroverleg heb ik de stafoverleggen Milieu en Ruimtelijke Ordening. Bij dat eerste stafoverleg krijg ik een goede presentatie over het onderzoek van de TU-afgestudeerde Jan naar het terugbrengen van een gracht in onze stad.
En meer in het bijzonder naar het terugbrengen van de gracht in de Lange en Stille Mare. Door de jaren heen zijn heel veel grachten in Leiden gedempt. Net als in andere steden. Ook hier duikt de discussie op of dat niet soms moet worden teruggedraaid. In de fraaie stad Breda is dat deels gebeurd (met filmpje).
Maria is al een kwart eeuw in dienst van de gemeente Leiden en dat moet worden gevierd. In een gezellig drukke Olivier heffen wij het glas. Verder rest mij een vergadering van de stuurgroep en de fractievergadering.

Advertenties