AZC in de regio

De wekelijkse vergadering van B&W en een raadsvergadering na een deels gezonde maaltijd van de Mac. Omdat de agenda afgelopen donderdag door de raad namelijk niet is afgewerkt, vergaderen we vanavond verder. Met op de raadsagenda voor mij: het Uitvoeringsbesluit Tuin van Noord, met fietspad, en een motie over de zoektocht naar een asielzoekerscentrum in de regiogemeenten.