Keek

Zoals elke week, begin ik met een keek op de(ze) week met het clusteroverleg. Daarna schuift een delegatie van de wijkraad/districtsraad Stevenshof aan dit naar aanleiding van hun brief over het functioneren van hun districtsraad en het opstappen daaruit. Het fenomeen ‘districtsraden’ moet inderdaad op de schop. Verder onthul ik een bord als start van de 2e fase van de aanpak van de Willem de Zwijgerlaan. Nu worden dit jaar de 2 tunnels gebouwd. Een ingrijpende en grote operatie die vast gepaard gaat met overlast. xe2x80x99s Middags heb ik de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Publiekzaken en behalve enig achterstallig werk is er nog de fractievergadering.