Xenia

Na het clusteroverleg en de stafoverleggen Milieu, Binnenstad en Ruimtelijke Ordening is de maandag zowat al weer voorbij. Drie vertegenwoordigers van de Stichting Xenia Hospice samen met Nic van de SLS schuiven aan omdat zij een voorziening willen crexc3xabren in de stad Leiden waar ik mij achter kan scharen. Rest mij nog de fractievergadering.

Advertenties