Bouwbericht

Zaterdagmiddag hebben Paul en ik nog drie kwartier gezeten bij Paul, Mark en Noor in het kader van de formatie. Na het clusteroverleg heb ik een serie vergaderingen in mijn agenda staan zoals de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Publiekzaken, het interim-hoofd PMB komt langs in verband met het stationsgebied en de fractievergadering. Een bijzonder schrale dag qua vermeldenswaardigheden voor deze log. Ik heb tot nu toe nul IBS-aanvragen gehad. Morgenmiddag zit mijn dienst er weer op.
En over de email zie ik het Bouwbericht nr 1. voorbij komen: Rijnveste gaat heden beginnen met de bouw. Da’s mooi voor de stad!