Eva

Na een digitaal clusteroverleg en de stafoverleggen Binnenstad en Ruimtelijke Ordening komt coalitiegenoot Eva een kop koffie doen. We gaan in het zonnetje zitten bij City Hall. Een heerlijke plek die uitkijkt over de Nieuwe Rijn.


De Nieuwe Rijn bezien vanaf de Koornbrug

’s Avonds is er een korte fractievergadering en de bijeenkomst met de leden over het coalitieakkoord en de formatie.
Tweets: 0, followers: 33