Samenstelling

Vandaag start mijn IBS-dienst wederom; ik ben weer aan de beurt in het schema. We hebben de laatste collegevergadering in deze samenstelling. De collegeleden genieten in deze setting de laatste noenmaal en aansluitend heb ik een periodiek onderhoud met Henri. Tussendoor heb ik bestuurslid Reinier Verbeek aan de lijn en we trekken de agendaxe2x80x99s. En ik heb mijn eerste nevenfunctie. Van het stadsbestuur mag ik ingaan op de uitnodiging van AEISEC Leiden voor zitting in de lokale adviesraad. Verder komt een bewoner van de Lauwerbes langs en heb ik het stafoverleg WOP Leiden-Noord/Zuidwest.
Tweets: 0, followers: 35