Gunningcriteria

Er valt een afspraak over gunningcriteria uit omdat de ijzersterke projectleider geveld is door ziekte. Na het clusteroverleg ga ik met VVD-wethouders uit de regio lunchen. Mijn partij heeft goed geboerd na de verkiezingen. Er zijn hoop liberale wethouders bijgekomen.
Kort bezoek ik de borrel van de lustrumfeestcommissie en de universiteit. Op donderdag 17 juni is het grote feest om het 435e jarige bestaan van universiteit te vieren. De line-up van bekende artiesten op het festival wordt bekend gemaakt en de promo-campagne start. 435 jaar mag je tenslotte vieren!
Sinds maanden geniet ik weer eens een deels voedzame maaltijd bij de Mac voordat de groepsfoto op het bordes wordt geschoten. Daarna neemt de raad afscheid van Gerda en Marc. Zij hebben zich hard ingespannen voor de stad en dat valt hen te prijzen. Ik heb ruim twee jaar plezierig met beiden gewerkt. Aansluitend is de raadvergadering waarbij wordt gedebatteerd over de formatie en het coalitieakkoord. Aan het begin van de vergadering worden Robert, Frank, Roos, Jan-Jaap en ik gexc3xafnstalleerd. We kunnen aan de slag! Ik mag de sleutels de komende vier jaar blijven dragen .
Tweets: 1, followers: 38

Advertenties