Maandelijks archief: mei 2010

Folderen

Na in het weekend te hebben gefolderd in de Haarlemmerstraat, zoals dat hoort in campagnetijd, waarbij we veel positieve reacties in ontvangst mochten nemen, begint de maandag wederom.
Na een slank clusteroverleg en het stafoverleg Ruimtelijke Ordening, heb ik drie verschillende sessies van de stuurgroepen Aalmarkt. Aan het einde van de middag heb ik nog een wethoudersspreekuurafspraak over een aanstaand bouwproject. Een project om studentenhuisvesting uit te breiden, stuit op verzet van omwonenden. Maar we willen tegelijkertijd ook dxc3xb2xc3xb2rpakken met het bouwen van kamers voor studenten, lastig. Rest mij nog de fractievergadering.

Debat

Behalve veel papier zoals de collegemap en dagmap etc. neem ik een kijkje ter plekke op enkele (aanstaande) bouwlocaties. Bij sommige afwegingen neem ik de situatie graag zelf in ogenschouw en de vrijdag is daarvoor een mooie dag. Verder ben ik jurylid bij het debat van de MASCQ. Dit is een jaarlijks terugkerende debattoernooi en wordt georganiseerd door Stichting MASCQ; een overkoepelend overlegorgaan van de studentenverenigingen Minerva, Augustinus, SSR, Catena en Quintus. Acht teams doen ermee. Wordt vast boeiend, gezellig en spannend.

Cup

Na een bespreking over het PRIL perspectief, vergader ik over de uitwerking van xc3xa8xc3xa8n van de andere vijf punten uit het beleidsakkoord waarvoor ik verantwoordelijk ben. Dan schuiven Reinier Verbeek, David en Albert nogmaals aan. Met Hester neem ik de communicatie door; met onder andere Frank spreek ik over Sportpark Boshuizerkade; dan is er clusteroverleg; bekijk ik met onder meer JJ het concept van het stedenbouwkundig plan van de Aalmarkt; is er een overleg over het collegeuitvoeringsprogramma (cup); een werkoverlegje over GovUnited; een deels voedzame maaltijd van de Mac alvorens de raadsvergadering aanvangt, met voor mij enkel hamerstukken. Ik schreef gisteren al dat er heden iets meer afspraken in mijn agenda zouden staan ;-).
Na een debat van een uur en twintig interrupties en een schorsing en een aanvraag om hoofdelijke stemming, staken de stemmen over de paling-motie. Komt dus terug in de volgende raadsvergadering.
Via Twitter verneem ik dat ik een schandelijke uitzending van Netwerk heb gemist.

Minder

Er zijn dagen dat je heel veel afspraken hebt, zoals morgen, en er zijn dagen dat je veel minder afspraken hebt, zoals vandaag. xe2x80x99s Ochtends komt Provast langs in verband met de V&D en ik heb een kennismakingsgesprek met twee heren van een ontwikkelaar. En de rest laat ik even buiten beschouwing.
Altijd leuk campagnetijd. Vanavond weer een debat, In dat kader even iets leuks: 20 mei 2010, Leeuwarden. Job Cohen spreekt over de doorrekeningen door het Centraal Planbureau van zijn draaiboek, excuus, van zijn verkiezingsprogramma versie 1.0. Let op de zin: "…op een manier die verder voor iedereen open en duidelijk is, waarin onze keuzes helder en duidelijk staan..". En dan lees je 6 dagen later het NRC over zijn programma versie 3.0.

Girrrlpower

Tsja, weinig nieuws voor de log want het enige vermeldenswaardige is de collegevergadering en daaruit kan ik weinig (ver)melden behalve dat er een lunch (er is veel paling gegeten) en een presentatie inzitten. Dit alles duurde tot drie uur. Daarna een korte terugkoppeling naar mijn cluster. De drukte op/met Twitter neemt toe, heeft alles te maken met de campagne. Krijg ook meer volgers ineens.

Over een paar dagen komt Juliette in de raad te zitten omdat ik ben doorgeschoven naar het college. En daarom is de plek van de duo vacant. Gelukkig schuift Barbara wederom aan als duo-raadlid. Hierdoor wordt de fractiekamer op maandagavond voor de meerderheid door de vrouwen gevuld.

BMC

Na het clusteroverleg komen leden van de bedrijvenvereniging langs om de stand van zaken rondom de campus Lammenschanspark te bespreken. Daarna komen Ad en Ton langs voor het PRIL-perspectief en vervolgens schuiven Reinier en David en Albert aan tafel om het verleden, het heden en de toekomst te bespreken. De rest van de middag is voor een interview in het kader van de evaluatie Anders Werken waarvoor twee BMC-ers langskomen en voor een bespreking over de onderzoeksopzet naar scheefwonen (een ander punt van het coalitieakkoord in mijn portefeuille). Boven een deels gezonde maaltijd van de Mac bestudeer ik de collegemap en 's avonds komt de raadscommissie L&B bijeen waarbij voor mij een presentatie over xe2x80x98dienstverleningxe2x80x99 aan de orde is.

Cameratoezicht

Mijn portefeuille is met enkele onderwerpen uitgebreid en van het coalitieakkoord vallen 5 van de 16 punten in mijn portefeuille. Een daarvan is de Oostvlietpolder. De projectleider informeert me over de stand van zaken en we nemen de tekst van het akkoord door. Eerste stap is het nemen van een voorbereidingsbesluit.
Daarna reis ik af naar Lisse over het regionale overleg met alle wethouders bouwen&wonen. Omdat het regio-overleg korter is dan gepland heb ik tijd over om bij te kletsen bij de griffie, aanschouw ik het gexc3xafnstalleerde cameratoezicht in de raadszaal en de opnieuw gelegde Reveilll-je-steen op het plein en ik loop binnen bij Kirana. Een aantal panden wordt opgeknapt en tijdelijk weer in gebruik genomen door de creatieve industrie en detailhandel zoals Kirana. En ik werk nog wat papier weg.

Onze raad is straks live in geluid xc3xa8n beeld te volgen.

Paling

Een lange collegevergadering inclusief lunch die tot drie uur duurt. Die lunch bestaat elke dinsdag uit soep en drie schalen met broodjes. Als gevolg van de wensen van het voor-vorige college is een groot deel van de broodjes belegd met vis ook al kende het vorige en het huidige college weinig visliefhebbers. Dus ook nu weer blijven veel broodjes paling liggen.

Mijn ibs-dienst zit er op, geen aanvragen gehad. Na de terugkoppeling en een deels gezonde maaltijd van de Mac heb ik een vergadering van de raadscommissie R&R. Voor mij staat op de agenda: de herziening van het bestemmingsplan Binnenstad II, wonen boven winkels en een rondvraag.

Brugdag

Het was vrijdag een brugdag in verband met Hemelvaart en dat betekent dat de gemeente gesloten is. Niettemin ben ik op het stadhuis in verband met de dagmap, collegemap en ander papierwerk.

Zaterdag zitten de nieuwelingen tot en met plek 45 van de lijst, samen met de partijtop op het Binnenhof in verband met een training. Het is boeiend om dit alles mee te maken en om kijkje te krijgen achter de schermen van zoxe2x80x99n TK-campagne. Laatst op het partijcongres kregen de kandidaten ook een aparte training en zijn filmpjes, persfotoxe2x80x99s en kandidatenpaginaxe2x80x99s gemaakt. Er komt heel wat bij kijken.

We beginnen vandaag met het clusteroverleg waar nu Hester aanschuift; welkom. Daarna komt TNT langs om over vastgoed te praten. Na de stafoverleggen Binnenstad en Ruimtelijke Ordening bespreek ik een presentatie. Verder laat ik mijn gezicht zien bij de historische stadswandeling door Joost. Heel lang geleden heb ik daarvan ook genoten; hetgeen toen zelfs nog het hoofdredactioneel commentaar van het NRC heeft gehaald. In zijn column in het Leids Nieuwsblad had hij het nieuwe college iets soortgelijks aangeboden en dat waardeer ik. Aangezien ik al een keer de wandeling aangeboden heb gekregen, gaan we voor de verkorte versie ervan. Verder is er xe2x80x99s avonds fractievergadering.

Gejuich

Gisterenochtend eventjes op het stadhuis geweest, onder andere om naar de Giro vanaf het bordes te kijken, en vandaag ben ik er de gehele dag. Het is reces en toch ook weer niet. Maar we hebben wel een collegevergadering. Voor het eerst sinds de installatie een gewone collegevergadering inclusief lunch.
Om half vier zijn we klaar met vergaderen. Daarna is er kort een clusteroverleg. En ik heb wederom ibs-dienst. De nieuwe collegaxe2x80x99s moeten eerst een ibs-instructie krijgen dus daarom draaien wij extra ibs-diensten. Als laatste afspraak heb ik staan een sessie die eerder moest worden uitgesteld in verband met ziekte van projectleider. We bespreken de marktconsultatie en de gunningcriteria ten behoeve van de aanbesteding xe2x80x98studentenhuisvesting Lammenschansparkxe2x80x99. Op de gang hoor ik hard gejuich. Het bericht komt door: Leiden krijgt zijn Glazen Huis.