Gejuich

Gisterenochtend eventjes op het stadhuis geweest, onder andere om naar de Giro vanaf het bordes te kijken, en vandaag ben ik er de gehele dag. Het is reces en toch ook weer niet. Maar we hebben wel een collegevergadering. Voor het eerst sinds de installatie een gewone collegevergadering inclusief lunch.
Om half vier zijn we klaar met vergaderen. Daarna is er kort een clusteroverleg. En ik heb wederom ibs-dienst. De nieuwe collegaxe2x80x99s moeten eerst een ibs-instructie krijgen dus daarom draaien wij extra ibs-diensten. Als laatste afspraak heb ik staan een sessie die eerder moest worden uitgesteld in verband met ziekte van projectleider. We bespreken de marktconsultatie en de gunningcriteria ten behoeve van de aanbesteding xe2x80x98studentenhuisvesting Lammenschansparkxe2x80x99. Op de gang hoor ik hard gejuich. Het bericht komt door: Leiden krijgt zijn Glazen Huis.