Paling

Een lange collegevergadering inclusief lunch die tot drie uur duurt. Die lunch bestaat elke dinsdag uit soep en drie schalen met broodjes. Als gevolg van de wensen van het voor-vorige college is een groot deel van de broodjes belegd met vis ook al kende het vorige en het huidige college weinig visliefhebbers. Dus ook nu weer blijven veel broodjes paling liggen.

Mijn ibs-dienst zit er op, geen aanvragen gehad. Na de terugkoppeling en een deels gezonde maaltijd van de Mac heb ik een vergadering van de raadscommissie R&R. Voor mij staat op de agenda: de herziening van het bestemmingsplan Binnenstad II, wonen boven winkels en een rondvraag.