Cameratoezicht

Mijn portefeuille is met enkele onderwerpen uitgebreid en van het coalitieakkoord vallen 5 van de 16 punten in mijn portefeuille. Een daarvan is de Oostvlietpolder. De projectleider informeert me over de stand van zaken en we nemen de tekst van het akkoord door. Eerste stap is het nemen van een voorbereidingsbesluit.
Daarna reis ik af naar Lisse over het regionale overleg met alle wethouders bouwen&wonen. Omdat het regio-overleg korter is dan gepland heb ik tijd over om bij te kletsen bij de griffie, aanschouw ik het gexc3xafnstalleerde cameratoezicht in de raadszaal en de opnieuw gelegde Reveilll-je-steen op het plein en ik loop binnen bij Kirana. Een aantal panden wordt opgeknapt en tijdelijk weer in gebruik genomen door de creatieve industrie en detailhandel zoals Kirana. En ik werk nog wat papier weg.

Onze raad is straks live in geluid xc3xa8n beeld te volgen.