GPC

Minerva komt langs om te informeren naar de plannen voor Breestraat 46-48 en aansluitend een burgemeester waarmee ervaringen ten aanzien projectontwikkeling zijn uit te wisselen. En ik heb clusteroverleg onder genot van een kroket. Het GPC, grafisch productie centrum, is voor mij nieuw en daarom een introductiegesprek. Vervolgens nog de stafoverleggen Leiden-Noord/Zuidwest en Publiekzaken. Op mijn bureau groeit de stapel papier die ik nog moet lezen mede in verband met de raadscommissievergaderingen van volgende week. Als laatste rest mij een bijeenkomst van de Leidse variant van het Roma-beraad.

Advertenties