Garenmarkt

Wat een week, wat een week, vandaag is het rustiger. Veel papier, de raadsborrel, achterstallig onderhoud en een interview aan radio West over het fors toevoegen van parkeerplaatsen ten behoeve van de Leidse binnenstad.

Tijd voor een nieuwe poll!
Synchroon is met de gemeente aan de slag met de Garenmarkt. Later dit jaar wordt een kaderbesluit aan de raad voorgelegd voor een grote, ondergrondse parkeergarage.
Nog niet zo lang geleden was de Garenmarkt geheel bebouwd. Het is mogelijk een deel van het plein te gebruiken voor bebouwing zodat je bijvoorbeeld een Mediamarkt kan huisvesten.
Er worden nu 3 varianten voor de gemeenteraad uitgewerkt: een Garenmarkt die onbebouwd blijft, wederom bebouwd wordt en deels bebouwd wordt. In alle varianten komt er sowieso de ondergrondse parkeergarage.

Als je de Garenmarkt deels bebouwt, kan je een plein crexc3xabren tussen die nieuwe bebouwing en een vernieuwde Hoogvliet. Voor een artist impression van die variant kan je dit filmpje bekijken. Hiermee word je in 3D-vogelvlucht door het project geleid.

Wat vind jij? Welke van de 3 varianten spreekt jou het meeste aan? Breng je stem uit.


Garenmarkt onbebouwd


Garenmarkt deels bebouwd


Garenmarkt bebouwd