Maandelijks archief: juni 2010

Elsschot

Na het cluster komt een grote ontwikkelaar langs om te praten over mogelijkheden in Leiden. Het college van de stad luncht met het college van de universiteit. En ik buig me over een nieuwe kinderopvang waarover ik eerder Elsschot citeerde. Een overlegje over de V&D, het stafoverleg publiekszaken, een wethoudersspreekuurafspraak en dan is de middag ook weer gevuld. De fractievergadering woon ik bij maar ik ga tevens proberen een deel van de avond van het RAP mee te pikken.

Minder

Deze dag valt samen te vatten met de woorden: oef, college, papier. En waarom meer woorden gebruiken als het met minder kan?

Morspoort

Voor de tweede maal zit ik met Bootsma om de tafel maar nu ook met een grotere delegatie uit de buurt. De wijkvereniging Transvaal en ik staan stil bij de afgelopen twee jaar en wij bespreken hoe wij beiden invulling kunnen geven aan afspraak 11 van het beleidsakkoord. (On)mogelijkheden worden verkend en later deze maand spreken we elkaar weer.


De Leidse Morspoort

Het college vergadert en ik heb vervolgens een clusteroverleg. Na enkele andere werkzaamheden stort ik mij in het feestgedruis van de jarige universiteit met onder andere Miss Montreal, Van Velzen en ja, ja, wie kent ze nog uit die goede oude tijd:2 Brothers on the 4th Floor en de Hermes House Band.

Vogt

Zwaar. Aan de slag. Op de fiets naar de Meelfabriek waar een presentatie, na een inleiding van Zumthor, door de icoon Gxc3xbcnther Vogt wordt gegeven over zijn plannen voor de omgeving van de Meelfabriek. Samen met onder andere collega Frank de Wit horen wij zijn verhaal over dit deel van de groene singelrand aan. Met de trein naar Den Haag voor een regionaal VVD-overleg ten provinciehuize. Op het stadhuis werk ik achterstallig werk weg.

Ondergronds kasteel

Na het clusteroverleg komt het Stadslab langs om te praten. Een van hun projecten gaat over pleinen. Een veelgehoorde opmerking in onze stad is dat we geen pleinen hebben. Niet juist in mijn ogen. We hebben wel pleinen, al zien we of gebruiken we ze niet. Hun project intrigeert mij en dus komen ze een en ander toelichten. Vervolgens een wethouderspreekuurafspraak over een BP-wijziging en dan ga ik met Jan-Jaap op een radar-quad op jacht naar een ondergronds kasteel. Echt waar!

Na het stafoverleg Ruimtelijke Ordening zie ik het laatste gedeelte van de wedstrijd tegen Denemarken ; bestudeer ik, na een tip van Zeef, een interessant onderzoeksrapport van P+P in een andere gemeente naar grote projecten en de gemeenteraad; en komen Pieter en Hans langs voor een geprek over het Meerjarenbeeld, de Kaderbrief, het PRIL, het CUP en het bezuinigingspakket. Rest mij nog de fractievergadering. Tevens is het de laatste dag van mijn IBS-week: 3 aanvragen. Tevens is het de eerste dag van de lustrumweek van de universiteit; een feestje waard. En ik hoor jammer genoeg de mededeling van Bibi dat ze vertrekt bij ons .

Garenmarkt

Wat een week, wat een week, vandaag is het rustiger. Veel papier, de raadsborrel, achterstallig onderhoud en een interview aan radio West over het fors toevoegen van parkeerplaatsen ten behoeve van de Leidse binnenstad.

Tijd voor een nieuwe poll!
Synchroon is met de gemeente aan de slag met de Garenmarkt. Later dit jaar wordt een kaderbesluit aan de raad voorgelegd voor een grote, ondergrondse parkeergarage.
Nog niet zo lang geleden was de Garenmarkt geheel bebouwd. Het is mogelijk een deel van het plein te gebruiken voor bebouwing zodat je bijvoorbeeld een Mediamarkt kan huisvesten.
Er worden nu 3 varianten voor de gemeenteraad uitgewerkt: een Garenmarkt die onbebouwd blijft, wederom bebouwd wordt en deels bebouwd wordt. In alle varianten komt er sowieso de ondergrondse parkeergarage.

Als je de Garenmarkt deels bebouwt, kan je een plein crexc3xabren tussen die nieuwe bebouwing en een vernieuwde Hoogvliet. Voor een artist impression van die variant kan je dit filmpje bekijken. Hiermee word je in 3D-vogelvlucht door het project geleid.

Wat vind jij? Welke van de 3 varianten spreekt jou het meeste aan? Breng je stem uit.


Garenmarkt onbebouwd


Garenmarkt deels bebouwd


Garenmarkt bebouwd

Bedankt!

Een dag met hoogte- en dieptepunten. Als ik het hier tot de politiek beperk dan schieten superlatieven te kort om de ontlading en spanning van gisterenavond en xe2x80x93nacht te beschrijven. Ai ai ai. Maar gelukkig: de VVD is de grootste! Nu orde op zaken stellen.
In Leiden hebben we ook heel goed gescoord. De liberalen zijn de 2e partij geworden met 12.226 van de 68.813 stemmen. Dank voor die steun!
De Leidse kandidaten op de lijst, waaronder Kabouter Stropdas, hebben 210 voorkeursstemmen gekregen.

Vandaag aan de slag. Allereerst neem ik handtekeningen in ontvangst vxc3xb2xc3xb2r de komst van een Cruyff-court in Leiden-Noord die jongeren zelf hebben opgehaald in de buurt; hulde voor dit initiatief. Verder de eerste vergadering van de stuurgroep De Waard, clusteroverleg, onder andere Carel de Reus komt delibereren over het stationsgebied, praat Willem bij over de Breestraat 46-48 en B+C, en ik heb een vergadering van de raadscommissie L&B over de jaarrekening en de districtsraden. Tussendoor werk ik de achterstanden na de retraite weg.