Maandelijks archief: juni 2010

Vogt

Zwaar. Aan de slag. Op de fiets naar de Meelfabriek waar een presentatie, na een inleiding van Zumthor, door de icoon Gxc3xbcnther Vogt wordt gegeven over zijn plannen voor de omgeving van de Meelfabriek. Samen met onder andere collega Frank de Wit horen wij zijn verhaal over dit deel van de groene singelrand aan. Met de trein naar Den Haag voor een regionaal VVD-overleg ten provinciehuize. Op het stadhuis werk ik achterstallig werk weg.

Ondergronds kasteel

Na het clusteroverleg komt het Stadslab langs om te praten. Een van hun projecten gaat over pleinen. Een veelgehoorde opmerking in onze stad is dat we geen pleinen hebben. Niet juist in mijn ogen. We hebben wel pleinen, al zien we of gebruiken we ze niet. Hun project intrigeert mij en dus komen ze een en ander toelichten. Vervolgens een wethouderspreekuurafspraak over een BP-wijziging en dan ga ik met Jan-Jaap op een radar-quad op jacht naar een ondergronds kasteel. Echt waar!

Na het stafoverleg Ruimtelijke Ordening zie ik het laatste gedeelte van de wedstrijd tegen Denemarken ; bestudeer ik, na een tip van Zeef, een interessant onderzoeksrapport van P+P in een andere gemeente naar grote projecten en de gemeenteraad; en komen Pieter en Hans langs voor een geprek over het Meerjarenbeeld, de Kaderbrief, het PRIL, het CUP en het bezuinigingspakket. Rest mij nog de fractievergadering. Tevens is het de laatste dag van mijn IBS-week: 3 aanvragen. Tevens is het de eerste dag van de lustrumweek van de universiteit; een feestje waard. En ik hoor jammer genoeg de mededeling van Bibi dat ze vertrekt bij ons .

Garenmarkt

Wat een week, wat een week, vandaag is het rustiger. Veel papier, de raadsborrel, achterstallig onderhoud en een interview aan radio West over het fors toevoegen van parkeerplaatsen ten behoeve van de Leidse binnenstad.

Tijd voor een nieuwe poll!
Synchroon is met de gemeente aan de slag met de Garenmarkt. Later dit jaar wordt een kaderbesluit aan de raad voorgelegd voor een grote, ondergrondse parkeergarage.
Nog niet zo lang geleden was de Garenmarkt geheel bebouwd. Het is mogelijk een deel van het plein te gebruiken voor bebouwing zodat je bijvoorbeeld een Mediamarkt kan huisvesten.
Er worden nu 3 varianten voor de gemeenteraad uitgewerkt: een Garenmarkt die onbebouwd blijft, wederom bebouwd wordt en deels bebouwd wordt. In alle varianten komt er sowieso de ondergrondse parkeergarage.

Als je de Garenmarkt deels bebouwt, kan je een plein crexc3xabren tussen die nieuwe bebouwing en een vernieuwde Hoogvliet. Voor een artist impression van die variant kan je dit filmpje bekijken. Hiermee word je in 3D-vogelvlucht door het project geleid.

Wat vind jij? Welke van de 3 varianten spreekt jou het meeste aan? Breng je stem uit.


Garenmarkt onbebouwd


Garenmarkt deels bebouwd


Garenmarkt bebouwd

Bedankt!

Een dag met hoogte- en dieptepunten. Als ik het hier tot de politiek beperk dan schieten superlatieven te kort om de ontlading en spanning van gisterenavond en xe2x80x93nacht te beschrijven. Ai ai ai. Maar gelukkig: de VVD is de grootste! Nu orde op zaken stellen.
In Leiden hebben we ook heel goed gescoord. De liberalen zijn de 2e partij geworden met 12.226 van de 68.813 stemmen. Dank voor die steun!
De Leidse kandidaten op de lijst, waaronder Kabouter Stropdas, hebben 210 voorkeursstemmen gekregen.

Vandaag aan de slag. Allereerst neem ik handtekeningen in ontvangst vxc3xb2xc3xb2r de komst van een Cruyff-court in Leiden-Noord die jongeren zelf hebben opgehaald in de buurt; hulde voor dit initiatief. Verder de eerste vergadering van de stuurgroep De Waard, clusteroverleg, onder andere Carel de Reus komt delibereren over het stationsgebied, praat Willem bij over de Breestraat 46-48 en B+C, en ik heb een vergadering van de raadscommissie L&B over de jaarrekening en de districtsraden. Tussendoor werk ik de achterstanden na de retraite weg.

Stem VVD

xe2x80x99s Ochtends vroeg komt b&W bijeen. Eerst voor een superkorte collegevergadering om vervolgens tot drie uur een retraite te hebben waarin tal van onderwerpen de revue passeren. Bijna aansluitend is de vergadering van de raadscommissie R&R over de Jaarrekening, het PRIL, het Kooiplein-project en de verkoop van een winkel.
Morgen hebben we trouwens ook de hele dag retraite en daarna ga ik door voor de uitslagenavond. Zo spannend de verkiezingen! Nog maar negen uur en dan gaan de stembussen open.
Stem VVD!
Lijst 4, nummer 44!

#44

Als je op de VVD wilt stemmen, dan zijn er 3 Leidenaren waarop je een voorkeursstem kan uitbrengen; te weten: Paul, Petra en ondergetekende. Ik sta op plek 44 op de VVD-lijst.
Zaterdag in prachtig weer heeft de Leidse VVD campagne gevoerd waarbij TK-lid Frans Weekers ons een handje kwam helpen. Maarten Dirkse heeft een leuke foto-impressie gemaakt.

xe2x80x99s Ochtends komt een van de grotere beleggingsbedrijven in Nederland langs om te praten over de mogelijkheden om in Leiden te investeren. Enige weken geleden had ik de omwonenden van een bouwproject op het wethouderspreekuur en nu de initiatiefnemers. Zo verneem ik beide kanten van het verhaal. Verder bereid ik de tweedaagse collegeretraite en de commissievergaderingen voor en heb een bespreking over cultuurverandering.
Een tijdje geleden heeft de raad op eigen initiatief een besluit genomen over de Oude Kooi. Een besluit dat op een belangrijk onderdeel afwijkt van de plannen, waarmee de bewoners het eens waren, van de corporatie De Sleutels die daarvan niet kan/wil afwijken. Zij staan op dit onderdeel tegenover de gemeenteraad. Nu stokt het proces voor (de uitvoering van) de renovatieplannen. Hoe nu verder? Daarover spreek ik met de corporatie. Tussendoor heb ik nog clusteroverleg, een vergadering over de bouw van nieuwe parkeergarages en een bespreking over de V&D. 's Avonds heb ik nog de fractievergadering.

Zonnetje

Ik lijk wel holle bolle hijs. Papier hier! Collegemap, collegeretraitemappen, dagmap, twee raadscommissies over onder andere de jaarrekening/pril (6 centimeter), postmap etc. Aarrrgh en met dit mooie weer wil je eigenlijk iets anders doen. Ik kom wel buiten want ik scoor bij de bagels&beans een goede lunch en tref daar een gewaardeerde commissiegriffier. Morgen ook naar buiten want we gaan in het zonnetje campagne voeren.

GPC

Minerva komt langs om te informeren naar de plannen voor Breestraat 46-48 en aansluitend een burgemeester waarmee ervaringen ten aanzien projectontwikkeling zijn uit te wisselen. En ik heb clusteroverleg onder genot van een kroket. Het GPC, grafisch productie centrum, is voor mij nieuw en daarom een introductiegesprek. Vervolgens nog de stafoverleggen Leiden-Noord/Zuidwest en Publiekzaken. Op mijn bureau groeit de stapel papier die ik nog moet lezen mede in verband met de raadscommissievergaderingen van volgende week. Als laatste rest mij een bijeenkomst van de Leidse variant van het Roma-beraad.

Bootsma

Een ontwikkelaar komt praten over de mogeljkheden in Leiden en daarna een nog eentje maar die komt langs om de stand van zaken van enkele concrete projecten te bespreken. Enige tijd geleden is de nieuwe stadsstedenbouwer, Maarten Schmitt, benoemd. Zijn eerste honderd dagen zitten erop dus ik ben benieuwd naar zijn ervaringen tot nu toe en welke zaken hij wil gaan oppakken. We bespreken de lange termijn ontwikkelingen in de Leidse ruimteljjke ordening.
Met Bootsma, nee die andere, ga ik een kop koffie doen op het terras van Cityhall om bij te praten. Dan heb ik een ingelast overleg met Judith en Hennie over een van de vijf punten uit het beleidsakkoord waarvoor ik verantwoordelijk ben. xe2x80x99s Avonds is er het jaarlijkse Notabelendiner van Quintus, voor mij voor de 3e keer en altijd gezellie. En als de grote roerganger er wederom is, kan ik hem feliciteren met zijn herbenoeming.

Paddenpoel

Een collegevergadering van slechts tweexc3xabnhalf uur en ook nog een lunch. Maar daarover durf ik bijna niets meer schrijven. Wel gesmuld van een broodje kroket.
Behalve een terugkoppeling naar mijn cluster en wat mappen, fiets ik met Hester naar het stationsplein. Naar aanleiding van een interview moeten er fotoxe2x80x99s worden gemaakt. Verder feliciteer ik Brigitte per sms, vergaar ik meer kennis over Paddenpoel en dan niet de mij bekende wijk in Groningen maar het kasteel Paddenpoel. En ik buig over een Ruimtelijke Ordeningkwestie waar je bijna een deel van het gedicht xe2x80x9cHuwelijkxe2x80x9d uit Verzen van Willem Elsschot (1882-1960) zou kunnen citeren (heb ik meteen een belofte bij Wybo ingelost ;-)). Maar in deze casus staan tussen droom en daad enkel wetten in de weg maar geen praktische bezwaren. Wil een ondernemer een gewilde maatschappelijke voorziening realiseren, dwingt de wet hen/ons tot lang wachten. Argh. Welk een stroperigheid kent ons landje.