Peurbak

Het zijn duidelijk de laatste dagen voor het reces. Alle afspraken zijn gepropt in de laatste uren. Dus hierbij het rijtje: het Leids Platform Wonen; clusteroverleg, de wijkvereniging Maredorp over de Vrijplaats; de lunch met de accountmanager van VROM ; een wethoudersspreekuurafspraak; stafoverleg Leiden-Noord/Zuidwest; Reinier en David schuiven weer aan en dan is het einde in zicht. Maar eerst nog iets leuks en wel de peurbakkentocht. Ik weet niet of het voor het eerst is maar dit nieuwe, voltallige college van B&W vaart in een boot mee in de tocht. Ik verheug me er op.