Maandelijks archief: augustus 2010

Stadsbad

Een korte collegevergadering maar niettemin zitten we toch de nodige uren in de B&W-kamer. Want Judith/Hennie komen de voorstellen ten aanzien van voorlichting toelichten, Dijkstra presenteert zijn ideexc3xabn over het stationsgebied, BMC doet verslag van de extra bezuinigingsmogelijkheden en een delegatie van Stadslab heeft een creatief idee dat zij uiteenzetten.
Andere steden in binnen- en buitenland kennen al iets dergelijks. Maar volgens hen zou in de zomer van 2011 Leiden een primeur moeten krijgen met een unieke combinatie van een stadsstrand annex grachtenbad.

Actie

Eerst het clusteroverleg en daarna, naar aanleiding van een recente casus xe2x80x98integraal samenwerken ten dienste van de stadxe2x80x99, spreken de gemeentesecretaris en ik met meerdere medewerkers/afdelingen om te reflecteren en te leren. En dan is het de hoogste tijd voor de stafoverleggen Binnenstad, Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken om te worden gevolgd door de fractievergadering.

Tussendoor geef ik een interview aan Webregio over het LSVB-onderzoek naar het tekort aan studentenkamers. Ik vertel hoe groot het probleem is in Leiden, en wat op korte xc3xa8n langere termijn hieraan wordt gedaan.
Het Rijk laat het in ieder geval tot nu toe afweten. Het xe2x80x9cactieplanxe2x80x9d is om te lachen als de materie niet zo schrijnend was. Het is dus eerder om te huilen. De nieuwe minister van Ruimte moet er maar eens echt in actie komen, om te beginnen met de herinvoering van huurtoeslag voor onzelfstandige studenteneenheden. Dat zou al helpen. Financixc3xable steun voor universiteitssteden die bouwen voor studenten, zou een andere welkome uitkomst zijn. Delft en Leiden hebben afgesproken samen op te trekken en met steun van Kences, Amsterdam en de VSNU moeten we de nieuwe minister maar eens in beweging krijgen.

Trouwambtenaar

Behalve de gebruikelijke papiermassa op deze dag van de week, ook nog enkele leuke zaken. Zo komt het college in verband met het afscheid in oude samenstelling informeel bijeen, en is de raad en het college van Delft op bezoek. En daar heb ik wel iets mee. Ik begroet de schare STIP-ers, Pieter en Bas tijdens het ontvangst ten stadhuize. De band tussen Delft en Leiden is weer een stukje sterker geworden.
Zelf ben ik BABS voor vrienden en het is leuk om anderen te trouwen. En dat geldt niet alleen voor mij, anderen vinden dat blijkbaar ook leuk.
Zo komt iemand praten over de mogelijkheden om trouwambtenaar te worden, ik hoop dat het lukt.

Green

Na het clusteroverleg, met drogende kleren, spreek ik met collega Roos en enkele medewerkers over de gebiedsvisie Slaaghwijk. Daarna schuiven ROC en Green Real Estate aan om te praten over verkeer, parkeren en de twee nieuwbouwprojecten van hen. Dan nog het stafoverleg WOP Leiden-Noord/Zuidwest en het COA voordat ik de eerste commissievergadering van het jaar heb. De commissie R&R vergadert over twee verordeningen, een raadsbesluit om de Oostvlietpolder opnieuw te gaan tekenen in de structuurvisie, een brief om geen grond aldaar te gaan aankopen, en een kraakmotie.

Sauvage-beraad

Mijn eerste kopje koffie geniet ik bij een wethoudersspreekuurafspraak. Daarna bespreek ik met de projectleider en ambtelijk opdrachtgever het dossier Oostvlietpolder mede in het licht van de vergadering van de raadscommissie morgen. Vervolgens een bespreking over de welstandscommissie en ik maak kennis met de straatnamencommissie. En er komt iemand informeren naar hospices. En ik zie een mail voorbij komen; de juridificering van onze samenleving, zucht. Er is een groot tekort aan kinderopvang in die wijken. En nou kxc3xb9nnen er crxc3xa8ches komen. En natuurlijk gaat er altijd wel iemand daartegen procederen. Zucht.

Als laatste heb ik het Sauvage-beraad. Net als het Roma-beraad een term die ik heb meegenomen van elders. Overigens gaat het er in het Sauvage-beraad er rustiger aan toe dan de Franse naam doet vermoeden. Een parallel naar het etalissement (dat overigens niet meer bestaat) is niet te trekken in de sleutelstad, zeker niet omdat er door de restaurantweek niets te reserveren was. Daarom naast de voeten ook chinees op tafel.

Steiger

De eerste reguliere collegevergadering van het politieke jaar duurt korter dan standaard in de agendaxe2x80x99s van de collegeleden wordt geblokt. Dus aan de einde van de middag zijn we xe2x80x98vrijxe2x80x99 en kunnen we andere dingen doen. Ik werk mappen weg, bekijk een pand ter plaatse en bereid de vergaderingen van de komende dagen voor. Ik mail met een twitteraar en verbaas me over het feit dat je voor het aanleggen van een steiger een postzegelbestemmingsplan nodig hebt.

Scheefwonen

Na het clusteroverleg heb ik een werkbespreking over scheefwonen. Een van de afspraken uit het beleidsakkoord ging over dit onderwerp en daaraan is de afgelopen maanden hard gewerkt.

 

We gaan richting besluitvorming, nu veel is bekeken en onderzocht. We delibereren over waar we heen willen, welke visie op wonen de stad zou kunnen/moeten hebben en met name welke maatregelen worden gekozen. Zoals altijd op maandag heb ik een stafoverleg Ruimtelijke Ordening en komt Syb van Breda, een bekende architect uit Leiden, praten over de Lammermarkt. Nog een periodiek gesprekje met de burgervader en dan is de eerste fractievergadering van het politiek seizoen daar.

Informatie

Na het clusteroverleg heb ik een bespreking over de concepttekst van de begroting 2011. Het Centrummanagement is een goede voorvechter van de belangen van de binnenstad. In dat kader komt Joost Bleijie langs om de stand van zaken van enkele projecten te bespreken. Zo ook het parkeertekort in onze stad. Eind september wordt een bewonersavond in Transvaal gepland over de parkeerplaatsen op het Morspoort-terrein.

Een werkbespreking boven broodjes valt uit dus ik geniet van de Bagels en ik bezoek in Leidse Hout de informatiestand van de VVD/JOVD op de EL CID-informatiemarkt. Meerdere liberale TK-leden helpen een handje. Mark is druk met de informatie maar als het goed is komen Afke Schaart, Ard van der Steur, Charlie Aptroot en Frans Weekers de eerstejaars uitleggen waarom de VVD een goede keuze is.

Palet

Rustig dagje. Wat papier, enkele bilateraaltjes, interviewtje, en een afspraak over de bezuinigingen. Over een paar weken moet er een compleet pakket van bezuinigingsmaatregelen liggen. Het college heeft dankbaar gebruik gemaakt van het Palet en dat heeft ons heel ver geholpen. Voor de laatste loodjes wordt er door een bureau gekeken naar aanvullende mogelijkheden. Dat vindt nu plaats en over de stand van zaken ten aanzien van mijn programmabegroting word ik bijgepraat.

Voorzittersdebat

We hebben een rompcollegevergadering omdat het nog reces is, maar iedereen is al terug van vakantie dus in volle bezetting vergaderen we twee uur. Chris van de SSL komt praten met de wethouder Parkeren en met de wethouder Ruimtelijke Ordening over de SSL, het Haagwegterrein en hun plannen voor een Duurzaam Mobiliteitscentrum. Een ontwikkelaar wil aan de slag met de Lammermarkt en de parkeergarage, mede in het licht van het beleidsakkoord, en komt daarom nader kennismaken.
Op de gang tref ik Joost die vanavond debatleider zal zijn bij het voorzittersdebat als onderdeel van de EL CID-week. Daar nemen de voorzitters van de vijf grootste Leidse verenigingen het verbaal tegen elkaar op. Altijd leuk om bij te wonen, ook na afloop.