Voorzittersdebat

We hebben een rompcollegevergadering omdat het nog reces is, maar iedereen is al terug van vakantie dus in volle bezetting vergaderen we twee uur. Chris van de SSL komt praten met de wethouder Parkeren en met de wethouder Ruimtelijke Ordening over de SSL, het Haagwegterrein en hun plannen voor een Duurzaam Mobiliteitscentrum. Een ontwikkelaar wil aan de slag met de Lammermarkt en de parkeergarage, mede in het licht van het beleidsakkoord, en komt daarom nader kennismaken.
Op de gang tref ik Joost die vanavond debatleider zal zijn bij het voorzittersdebat als onderdeel van de EL CID-week. Daar nemen de voorzitters van de vijf grootste Leidse verenigingen het verbaal tegen elkaar op. Altijd leuk om bij te wonen, ook na afloop.