Informatie

Na het clusteroverleg heb ik een bespreking over de concepttekst van de begroting 2011. Het Centrummanagement is een goede voorvechter van de belangen van de binnenstad. In dat kader komt Joost Bleijie langs om de stand van zaken van enkele projecten te bespreken. Zo ook het parkeertekort in onze stad. Eind september wordt een bewonersavond in Transvaal gepland over de parkeerplaatsen op het Morspoort-terrein.

Een werkbespreking boven broodjes valt uit dus ik geniet van de Bagels en ik bezoek in Leidse Hout de informatiestand van de VVD/JOVD op de EL CID-informatiemarkt. Meerdere liberale TK-leden helpen een handje. Mark is druk met de informatie maar als het goed is komen Afke Schaart, Ard van der Steur, Charlie Aptroot en Frans Weekers de eerstejaars uitleggen waarom de VVD een goede keuze is.