Green

Na het clusteroverleg, met drogende kleren, spreek ik met collega Roos en enkele medewerkers over de gebiedsvisie Slaaghwijk. Daarna schuiven ROC en Green Real Estate aan om te praten over verkeer, parkeren en de twee nieuwbouwprojecten van hen. Dan nog het stafoverleg WOP Leiden-Noord/Zuidwest en het COA voordat ik de eerste commissievergadering van het jaar heb. De commissie R&R vergadert over twee verordeningen, een raadsbesluit om de Oostvlietpolder opnieuw te gaan tekenen in de structuurvisie, een brief om geen grond aldaar te gaan aankopen, en een kraakmotie.