Actie

Eerst het clusteroverleg en daarna, naar aanleiding van een recente casus xe2x80x98integraal samenwerken ten dienste van de stadxe2x80x99, spreken de gemeentesecretaris en ik met meerdere medewerkers/afdelingen om te reflecteren en te leren. En dan is het de hoogste tijd voor de stafoverleggen Binnenstad, Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken om te worden gevolgd door de fractievergadering.

Tussendoor geef ik een interview aan Webregio over het LSVB-onderzoek naar het tekort aan studentenkamers. Ik vertel hoe groot het probleem is in Leiden, en wat op korte xc3xa8n langere termijn hieraan wordt gedaan.
Het Rijk laat het in ieder geval tot nu toe afweten. Het xe2x80x9cactieplanxe2x80x9d is om te lachen als de materie niet zo schrijnend was. Het is dus eerder om te huilen. De nieuwe minister van Ruimte moet er maar eens echt in actie komen, om te beginnen met de herinvoering van huurtoeslag voor onzelfstandige studenteneenheden. Dat zou al helpen. Financixc3xable steun voor universiteitssteden die bouwen voor studenten, zou een andere welkome uitkomst zijn. Delft en Leiden hebben afgesproken samen op te trekken en met steun van Kences, Amsterdam en de VSNU moeten we de nieuwe minister maar eens in beweging krijgen.