Stadsbad

Een korte collegevergadering maar niettemin zitten we toch de nodige uren in de B&W-kamer. Want Judith/Hennie komen de voorstellen ten aanzien van voorlichting toelichten, Dijkstra presenteert zijn ideexc3xabn over het stationsgebied, BMC doet verslag van de extra bezuinigingsmogelijkheden en een delegatie van Stadslab heeft een creatief idee dat zij uiteenzetten.
Andere steden in binnen- en buitenland kennen al iets dergelijks. Maar volgens hen zou in de zomer van 2011 Leiden een primeur moeten krijgen met een unieke combinatie van een stadsstrand annex grachtenbad.