Maandelijks archief: augustus 2010

Informatie

Na het clusteroverleg heb ik een bespreking over de concepttekst van de begroting 2011. Het Centrummanagement is een goede voorvechter van de belangen van de binnenstad. In dat kader komt Joost Bleijie langs om de stand van zaken van enkele projecten te bespreken. Zo ook het parkeertekort in onze stad. Eind september wordt een bewonersavond in Transvaal gepland over de parkeerplaatsen op het Morspoort-terrein.

Een werkbespreking boven broodjes valt uit dus ik geniet van de Bagels en ik bezoek in Leidse Hout de informatiestand van de VVD/JOVD op de EL CID-informatiemarkt. Meerdere liberale TK-leden helpen een handje. Mark is druk met de informatie maar als het goed is komen Afke Schaart, Ard van der Steur, Charlie Aptroot en Frans Weekers de eerstejaars uitleggen waarom de VVD een goede keuze is.

Advertenties

Palet

Rustig dagje. Wat papier, enkele bilateraaltjes, interviewtje, en een afspraak over de bezuinigingen. Over een paar weken moet er een compleet pakket van bezuinigingsmaatregelen liggen. Het college heeft dankbaar gebruik gemaakt van het Palet en dat heeft ons heel ver geholpen. Voor de laatste loodjes wordt er door een bureau gekeken naar aanvullende mogelijkheden. Dat vindt nu plaats en over de stand van zaken ten aanzien van mijn programmabegroting word ik bijgepraat.

Voorzittersdebat

We hebben een rompcollegevergadering omdat het nog reces is, maar iedereen is al terug van vakantie dus in volle bezetting vergaderen we twee uur. Chris van de SSL komt praten met de wethouder Parkeren en met de wethouder Ruimtelijke Ordening over de SSL, het Haagwegterrein en hun plannen voor een Duurzaam Mobiliteitscentrum. Een ontwikkelaar wil aan de slag met de Lammermarkt en de parkeergarage, mede in het licht van het beleidsakkoord, en komt daarom nader kennismaken.
Op de gang tref ik Joost die vanavond debatleider zal zijn bij het voorzittersdebat als onderdeel van de EL CID-week. Daar nemen de voorzitters van de vijf grootste Leidse verenigingen het verbaal tegen elkaar op. Altijd leuk om bij te wonen, ook na afloop.

Draaien

Het reces is officieel nog niet voorbij en duurt nog een weekje langer, maar de werkweek is alweer begonnen. Opstarten is altijd een beetje lastig. Ik hoop dat jouw zomervakantie ook zo fijn is geweest!

Ik trap af met het clusteroverleg, nu nog met Jolanda en Hester maar vanaf 1 september ook met Varsha die Bibi gaat vervangen. Tuurlijk blikken we ook terug op de afgelopen (vakantie-)weken maar we kijken tegelijk naar de zaken die het komend politieke jaar ons gaan brengen. De machine gaat op volle toeren draaien de komende tijd. Dat is al te merken in het stafoverleg Ruimtelijke Ordening met maar liefst 32 stukken. Verder spreek ik met de nieuwe manager van de SLS en komt Bas van ASR langs om samen de scherven te bekijken en te bezien of er ergens lijm te vinden is. Er is nog geen fractievergadering vanavond.