Maandelijks archief: september 2010

Webcam

Na het clusteroverleg verwelkom ik de vereniging van directeuren van publiekzaken en heb ik een gesprek over binnenstadsverkeer. De SLS heeft een bijeenkomst georganiseerd voor stakeholders, niet zijnde aandeelhouders, die ik bijwoon. Hier wordt verslag gedaan van hun visitatie. Goede scores volgens mij.
Op een bedank-borrel tref ik de medewerkers die er hard aan werken om het WOP-Noord tot een succes te maken, met onze kanjer Wim van der Hoeven voorop! En ik spreek een medewerkster die wel een dagje/weekje met een wethouder wil meelopen. Nou, dat kan. Leuk.
De Leidse afdeling van de VVD heeft een nieuwe-leden-bijeenkomst waar ik heel kort iets vertel en samen met de rest van het college ben ik aanwezig bij het aanbieden van de programma-begroting 2010 e.v. door collega Robert aan de gemeenteraad.
Diezelfde raad buigt zich over enkele weken over het bezuinigingspakket maar hedenavond over een aantal andere agendapunten. En dat allemaal voor het eerst onder het oog van de webcam! Voor mij op de agenda staan acht hamerstukken en de Zuidelijke sportvelden en een verordening.

#49

Oef, wat een dag, een hele batterij afspraken. Maar wel een goede dag. Allereerst komen Synchroon en de Hoogvliet aan tafel om over de Garenmarkt te praten, dan schuift de mij niet geheel onbekende partij Bouwinvest aan om te praten over mogelijkheden in de stad, spreek ik onder andere twee raadsleden van de SP, praat ik met Blauwhoed, overleg ik met een binnenstedelijk bedrijf dat klem zit, en maak ik uitgebreider kennis met de voorzitter van het ROC. Op naar Olivier voor een borrel van Xenia. Door naar de Eazie voor een voedzame maaltijd zodat ik nog enkele uren kan werken op het stadhuis want de achterstanden in werk nemen toe. Dus alles ff wegwerken. Tussendoor lees ik op de mail dat ik op plek 49 sta op de advieslijst voor de Provinciale Staten. Een schitterende plek waarop ik trots ben.

Alternatief

Een lange collegevergadering die inclusief enkele, goede, presentaties duurt tot vier uur. Snel nog wat dingen doen. Vanavond is een bewonersavond georganiseerd over de parkeervoorziening in Transvaal.
In het beleidakkoord is over dit onderwerp een afspraak gemaakt. Die kan worden uitgevoerd. Tegelijkertijd is de bovengrondse parkeergarage maatschappelijk en politiek omstreden. Maar er is ook een grote behoefte aan uitbreiding van het parkeerareaal. De afgelopen maanden zijn gesprekken gevoerd met de wijkvereniging. Die samenwerking loopt goed. Naast een verkleinde garage kijken we nu ook naar een alternatief voor de bovengrondse garage, namelijk parkeren op maaiveld.

Dat alternatief, samen met twee vormen van parkeerregulering, wil ik graag bespreken met de bewoners. Met alle voor- en nadelen. Dat doen we samen met de wijkvereniging. Ik ben benieuwd naar de opvattingen van de wijkbewoners. Hierna moet het college en de raad een besluit nemen.

Variant

De Leidse variant van het Roma-beraad hebben we gehad en deze dag begint met het clusteroverleg. Daarna spreek ik met Bouwfonds en de firma CRH, de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken, en na nogmaals de Leidse variant van het Roma-beraad frequenteer ik de fractie.

Afstudeerborrel

Wederom krentenbollen en croissants. Maar nu tezamen met 1e en 2e Kamerleden uit de regio. Dat betekent onder meer een gezellig treffen met partijgenoten Afke, Heleen en Helma. Verder een overleg tussen college en concerndirectie, periodiek overleg met Henri, veel papier en de VVD-fractie uit de Hofstad komt op bezoek in de Sleutelstad. Altijd gezellig en ik geef ze een rondleiding door onze binnenstad. En ik heb een afstudeerborrel. Opvallend dat deze sjaars nu al een afstudeerborrel heeft en nog wel van een Augustijn ;-). Maar het betreft de aanstaande bul voor een CDA-talent, waarop ik graag het glas hef.

Bouwend Nederland

Het Leids Platform Wonen vergadert, het halfjaarlijks overleg met Bouwend Nederland, clusteroverleg, overlegje met de nieuwe gemeentesecretaris, Rien spreekt me terecht aan over de toon van een mail, een wethoudersspreekuurafspraak, de voorbereiding van de bewonersavond Morspoort, eten van de Eazie met papier ernaast, een korte fractievergadering en twee raadscommissievergaderingen (L&B en O&S) tegelijkertijd. Aldaar voor mij op de agenda: de aanleg van de nieuwe Hallenweg, de nieuwe verordening voor de Commissie bezwaarschriften en de verkoop van de Kloosterpoort ten behoeve van het jongerenhospice Xenia. Leuk hoor een grote portefeuille maar wel een hoop werk. En ik voel een zware verkoudheid opkomen.

Krentenbollen

Boven krentenbollen en croissants krijgen we een exposxc3xa9 van de commissie Staal over hun rapport inzake de RGL. Nog enkele vragen en dan is het alweer tijd voor de persconferentie. Over deze zaken kan ik een hele hoop schrijven alhier, maar dat doe ik niet. Jammer hxc3xa8. Een overlegje over welstand, de bewonersavond Morspoort, de VVD-rondleiding, veel mappen en het nodige politiek verkeer. Een bijzondere dag, dat is xe2x80x98t.

Envelop

Wat zal ik eens melden over vandaag? Nou, collegevergadering tot twee uur, terugkoppeling naar mijn staf, enkele lopende zaken behartigen en een envelop die op mijn stoel ligt, openen. Wat daarin zit, tsjaxe2x80xa6

Stationsbuurt

Met onze partners heb ik een vergadering van de stuurgroep Stationsbuurt. Daarna een bestuurlijk overleg met Ymere, een kort stafoverleg Ruimtelijke Ordening en het clusteroverleg. De fotoschoot van een tijdje geleden moet over en er is de fractievergadering. Op het stadhuis telt men af. Over minder dan 48 uur is de persconferentie van de commissie Staal. Er doen veel geruchten de ronde over wat de commissie zal adviseren. We zullen het woensdagochtend eens aanhoren.

Kwintsheul

Een heerlijke lazy Friday waarbij in betrekkelijke rust een hoop werk kan worden verzet, inclusief bagel. Verder kreeg ik een tip over een theatervoorstelling in Kwintsheul. Jazeker, Kwintsheul.
Een dorpje in het Westland. Daar wordt wederom een theatervoorstelling georganiseerd op de historische Druivenkwekerij Sonnehoeck in Kwintsheul. Het betreft hier een kleine productie voor 2 spelers met een doorlooptijd van 1 uur. Een mooie gelegenheid om deze unieke plek eens te bekijken en te genieten van een kleine productie van Dario Fo. Meer informatie?