LOI

Het stafoverleg Ruimtelijke Ordening is verplaatst en dus ook het clusteroverleg omdat ik naar Katwijk moet voor een vergadering van de beleidscommissie wonen. En aangezien onder andere de kwestie rondom de overgangsregeling, het invoeren van inkomenstoetsen (Brussel), en regionalisering van woonzicht daar op de agenda staan, vergader ik mee. Ik mis daardoor ook de opening van het academisch jaar. Het zij zo, aan de andere kant; gezien de titel van de speech van de grote roerganger van de Leidse onderwijsinstelling weet ik niet of ik het gooien van de knuppel in het hoenderhok had willen meemaken. Nog voor de fractievergadering ga ik naar het Binnenhof voor de VVD.