Variant

De Leidse variant van het Roma-beraad hebben we gehad en deze dag begint met het clusteroverleg. Daarna spreek ik met Bouwfonds en de firma CRH, de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken, en na nogmaals de Leidse variant van het Roma-beraad frequenteer ik de fractie.