Alternatief

Een lange collegevergadering die inclusief enkele, goede, presentaties duurt tot vier uur. Snel nog wat dingen doen. Vanavond is een bewonersavond georganiseerd over de parkeervoorziening in Transvaal.
In het beleidakkoord is over dit onderwerp een afspraak gemaakt. Die kan worden uitgevoerd. Tegelijkertijd is de bovengrondse parkeergarage maatschappelijk en politiek omstreden. Maar er is ook een grote behoefte aan uitbreiding van het parkeerareaal. De afgelopen maanden zijn gesprekken gevoerd met de wijkvereniging. Die samenwerking loopt goed. Naast een verkleinde garage kijken we nu ook naar een alternatief voor de bovengrondse garage, namelijk parkeren op maaiveld.

Dat alternatief, samen met twee vormen van parkeerregulering, wil ik graag bespreken met de bewoners. Met alle voor- en nadelen. Dat doen we samen met de wijkvereniging. Ik ben benieuwd naar de opvattingen van de wijkbewoners. Hierna moet het college en de raad een besluit nemen.